Nowy Statut Stowarzyszenia zatwierdzony. Kolejne groby do renowacji.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 28 stycznia 2017 roku uchwalona została zmieniona wersja Statutu Stowarzyszenia. Warunkiem koniecznym wejścia w życie nowego Statutu było jego zatwierdzenie przez Sąd i wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt ten nastąpił w dniu 30 marca i od tego dnia Stowarzyszenie posiada nowy Statut (tutaj treść nowego Statutu). … Więcej

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego w Dukli (film o ISOOZ)

W związku z nadmierną aktywnością na terenie Gminy i obecnością w mediach prezes Rajmund Boczar i wiceprezes Marek Bliżycki w towarzystwie Agnieszki Florian-Hubenko, jako przedstawiciela Urzędu Gminy, zostaliśmy „przymusowo” włączeni do Komitetu Organizacyjnego I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego organizowanego w Dukli. „Sprawczynią” zwołania Forum była Pani Mirosława Widurek, członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sekretarz … Więcej

Wniosek do konkursu „Patriotyzm Jutra”

Dłuższa przerwa w informowaniu obserwatorów naszej strony o pracach Stowarzyszenia nie była spowodowana snem zimowym. Członkowie Zarządu byli w tym czasie zaangażowani w przygotowanie kolejnych działań, o których poinformuję w tym i kolejnym artykule. Cieszymy się, że mieszkańcy obserwując aktywność Stowarzyszenia podpowiadają możliwości pozyskania dodatkowych środków. Taką podpowiedź otrzymaliśmy w lutym od mieszkańca, który przyniósł … Więcej

Roczne sprawozdanie Zarządu Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” za 2016 rok

Sprawozdanie wygłosił Prezes Rajmund Boczar podczas Walnego Zgromadzenia Członków. Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zostało zarejestrowane w kwietniu 2013 roku, a statutowymi działaniami jest odnowa i konserwacja zabytkowych i historycznych grobów na terenie Gminy oraz odnowa i konserwacja przydrożnych kapliczek, jak również propagowanie informacji o historycznych mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych. Rok 2016 … Więcej

Walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” – film z zebrania

W dniu 28 stycznia 2017 roku odbyło się walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.

Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj, zastępca burmistrza Pan Jacek Rygiel oraz przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Sowiński.

Zebranie prowadził Pan Mariusz Włodarczyk.

Prezes Stowarzyszenia Pan Rajmund Boczar złożył sprawozdanie

Więcej