Realizacja planów renowacji kolejnych pomników

Wraz z nadejściem wiosny Stowarzyszenie rozpoczęło przygotowania związane z renowacją kolejnych nagrobków na starym cmentarzu w Iwoniczu. W pierwszej kolejności odrestaurowany zostanie pomnik figuralny na grobie sierżanta Wojciecha Penara, żołnierza Wojska Polskiego z placówki w Samborze, partyzanta AK, zamordowanego 24 lipca 1944 roku w Lesie Grabińskim. Z niszczejącym pomnikiem nagrobnym Wojciecha Penara powiązany jest jedną … Więcej

Życzenia świąteczne od i do …

Nadchodzące Święta Wielkanocne, to czas budzącej się wiosny i rodzinnego świętowania. To czas odpoczynku od codziennych obowiązków. Święta są również okazją do składania sobie życzeń, ostatnio coraz częściej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Na szczęście zdarzają się jeszcze normalne kartki. Takie klasyczne życzenia, za które bardzo dziękujemy, otrzymało Stowarzyszenie od władz naszej Gminy. My również wszystkim … Więcej

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

W dniu 10 marca 2018 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”. Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością zastępca burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Jacek Rygiel, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Sowiński oraz skarbnik Gminy Pan Janusz Turek. Przewodniczenie zgromadzeniu, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Rajmunda Boczara, … Więcej

Stanisław Studencki – czy powstanie album o jego malarstwie?

Idea przypomnienia iwoniczanom, a szerzej Polakom, twórczości malarskiej Stanisława Studenckiego, związanego przez lata okupacji z Iwoniczem i ziemią krośnieńską, przewijała się już nieraz w artykułach na stronie Stowarzyszenia. W ubiegłym roku zaniedbany, ziemny grób artysty na starym cmentarzu w Iwoniczu zyskał nowe oblicze [patrz TUTAJ]. W roku 2018, roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Zarząd Stowarzyszenia postanowił przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski i pozyskać środki finansowe na wydanie albumu ukazującego twórczość tego malarza-batalisty, ucznia i współpracownika Wojciecha Kossaka, który żyjąc i tworząc w okresie odzyskania w 1918, a następnie utraty w 1939 roku niepodległości przez Polskę, szczególnie upodobał sobie utrwalanie na płótnie polskiej kawalerii w szarży lub na tle polskiej wsi i przyrody oraz marszałka Piłsudskiego w okopach i na swojej Kasztance. Te obrazy w okresie budowania państwowości polskiej po 1918 roku, a później podczas okupacji hitlerowskiej musiały budzić poczucie dumy narodowej i patriotyzmu.

Projekt konkursowy został napisany i wysłany. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej

Więcej

Ważny komunikat – już działa interaktywny plan miejsc poddanych zabiegom renowacyjnym przez Stowarzyszenie

Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane tym co ciekawego dzieje się w Gminie Iwonicz-Zdrój informuję, że od dnia 26 stycznia 2018 roku działa interaktywny plan miejsc, które zostały poddane działaniom modernizacyjnym, rewitalizacyjnym i renowacyjnym podczas pięcioletniej działalności Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.
Na górnym pasku MENU pojawił się klawisz „Interaktywny wykaz miejsc poddanych renowacji”. Naciśnięcie tego klawisza przeniesie Państwa na plan Gminy Iwonicz-Zdrój, gdzie pod numerami na planie są ukryte opisy miejsc (grobów, kapliczek, mogił zbiorowych i innych miejsc), które Stowarzyszenie starało się ocalić od zapomnienia i przechować dla następnych pokoleń.

Więcej