Załuscy w Iwoniczu – przeszłość i teraźniejszość

45 lat nieprzerwanie, od roku 1799 do jesieni roku 1944, Rodzina Załuskich gospodarzyła w Iwoniczu, równocześnie rozwijając uzdrowisko, którego wody i walory klimatyczne były znane już w XV wieku. Kilka pokoleń Załuskich przyczyniło się do rozwoju miejscowości, często chroniąc ją, jako swoje gniazdo rodzinne, przed zawieruchami wojennymi i klęskami naturalnymi. Nieraz było ciężko, bo prowadzenie zakładu zdrojowego to kosztowne przedsięwzięcie, ale w trudnych chwilach rodzina mogła liczyć na siebie i przyjaciół z okolicznych dworów. Nawet okres okupacji hitlerowskiej zdrój przetrwał dzięki zabiegom dyplomatycznym gospodarzy. Kiedy wydawało się, że działania rabunkowe cofających się wojsk niemieckich i zniszczenia po przejściu frontu też uda się naprawić, nadeszło „wyzwolenie”, a z nim władza ludowa, która przy wsparciu sowieckich „przyjaciół” błyskawicznie pozbawiła majątku całą rodzinę „przy okazji” rozpraszając ją po Polsce i świecie. Nawet nieliczne obrazy i pamiątki po rodzinie Załuskich przechowywane przez dr. J. Aleksiewicza zostały mu w 1947 roku odebrane i,

Więcej

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków – projekt Statutu

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2017 r. (sobota) o godzinie 16.30 w amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie Zarządu z działalności … Więcej

Uroczyste wręczenie Nagrody NGO Wysokich Lotów

W dniu 22 grudnia 2016 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wręczył Prezesowi Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” Rajmundowi Boczarowi i Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój Witoldowi Kocajowi, Nagrodę NGO Wysokich Lotów w kategorii Kultura i tożsamość narodowa, przyznaną Stowarzyszeniu za aktywną działalność na rzecz swojego środowiska w zakresie pielęgnowania tożsamości historycznej i narodowej w 2015 roku.

Podczas uroczystości wszyscy zebrani mogli zapoznać się z działalnością naszego Stowarzyszenia i obejrzeć krótką prezentację ilustrującą dotychczasowe dokonania.

Więcej

Darowizna Stowarzyszenia na prace remontowe przy kościele parafialnym w Iwoniczu

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”, decyzją zebrania członków z dnia 8 grudnia, przekazało darowiznę w kwocie 500 zł na prace remontowe przy zabytkowym kościele parafialnym, Parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Członkowie Stowarzyszenia uznali, że wsparcie prac remontowych wysokiej klasy zabytku jest w pełni zgodne ze Statutem i ideą działalności naszego Stowarzyszenia. Za przekazane wsparcie … Więcej

Nagroda Marszałka Województwa dla naszego Stowarzyszenia

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 236/4743/16 z dnia 15 listopada 2016 r. przyznał Iwonickiemu Stowarzyszeniu „Ocalić od zapomnienia” Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” w kategorii Kultura i tożsamość narodowa, za działalność na rzecz swojego środowiska w 2015 roku.          [Pismo-od-Marszałka]   [Uchwała Zarządu Województwa] Uroczystość … Więcej