KWESTA PUBLICZNA

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w dniach 1 i 2 listopada 2014 roku przeprowadzi kwestę publiczną na obu cmentarzach w Iwoniczu, z której dochód zostanie w całości przeznaczony na renowację lub restaurację kolejnych nagrobków albo pomników o wartości historycznej lub artystycznej znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalejKWESTA PUBLICZNA

ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ – inicjatywa ISOOZ w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

logo podkarpackie inicjatywy lokalne oryginal

Nasze Stowarzyszenie, w ramach pozyskiwania środków na działalność, przystąpiło w sierpniu do projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a skierowanego do „młodych” organizacji pozarządowych. Członkowie Zarządu napisali projekt, który w konkursie inicjatyw uzyskał wymaganą ilość punktów i w ten sposób pod koniec września otrzymaliśmy mikrodotację w kwocie 4.483 zł przeznaczoną na rozwój organizacyjny Stowarzyszenia. Niestety, regulamin konkursu nie przewidywał dofinansowania działalności statutowej czyli wkładu w renowację historycznych nagrobków.

Czytaj dalejABY UMARLI MOGLI ŻYĆ – inicjatywa ISOOZ w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Zakończenie prac renowacyjnych pomników nagrobnych ks. Karola Poprawskiego i powstańca styczniowego Jana Wiśniewskiego na starym cmentarzu w Iwoniczu

W dniu 1 października 2014 roku zakończona została renowacja XIX wiecznego pomnika nagrobnego księdza Karola Poprawskiego, proboszcza parafii Iwonicz w latach 1848-1878. Po trwających 3 miesiące specjalistycznych pracach renowacyjnych pomnik odzyskał wygląd jaki posiadał ponad 130 lat temu i jest jednym z ciekawszych pomników na starym cmentarzu.

Czytaj dalejZakończenie prac renowacyjnych pomników nagrobnych ks. Karola Poprawskiego i powstańca styczniowego Jana Wiśniewskiego na starym cmentarzu w Iwoniczu

Renowacja zabytkowego obelisku w Iwoniczu-Zdroju

W sobotę 20 września 2014 roku zakończona została renowacja zabytkowego obelisku stojącego pomiędzy przystankiem autobusowym Iwonicz-Zdrój a Potokiem Iwonickim.
Obelisk, którego powstanie źródła datują na 1925 rok, był i jest podziękowaniem dla Rodziny Załuskich za ufundowanie kaplicy zdrojowej, która stała w miejscu obelisku. W 1896 roku kaplicę zdrojową zastąpił drewniany kościół, również ufundowany przez rodzinę Załuskich i wybudowany po drugiej stronie Potoku Iwonickiego.

Czytaj dalejRenowacja zabytkowego obelisku w Iwoniczu-Zdroju

Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii p.w. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w dniu 21 września 2014 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1.360,00 zł. Słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych. Środki te zostaną w całości wykorzystane do odnowy zabytkowych pomników na cmentarzu … Czytaj dalej Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej