SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” ZA 2014 ROK

Sprawozdanie wygłosił Prezes Stowarzyszenia Pan Rajmund Boczar      

            Na wstępie pragnę przypomnieć, iż nasze Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2013 roku a statutowymi działaniami jest odnowa, konserwacja zabytkowych i historycznych grobów na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój odnowa i konserwacja przydrożnych kapliczek, jak też wszechstronne propagowanie informacji o historycznych mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych.

            W 2014 roku działania Stowarzyszenia przedstawiają się następująco:

Czytaj dalejSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” ZA 2014 ROK