Konkurs BZ WBK „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” – raport z postępu prac

Okres od poprzedniego artykułu o pracach w Lesie Grabińskim przyniósł realizację prac przygotowawczych. W lesie otaczającym Targowiska służby leśne dokonały wycinki drzew, które posłużą za poręcze przy przyszłych schodach do pomnika. Prezes Rajmund z ekipą ochotników wyciągnął drzewo z lasu, przycinając na odpowiednią długość, a Pan Wojciech Kucharski wspomógł nas transportem i użyczył swojego placu do złożenia i okorowania pozyskanych żerdzi.

Czytaj dalejKonkurs BZ WBK „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” – raport z postępu prac

Konkurs BZ WBK „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” – rozpoczęliśmy realizację projektu w Lesie Grabińskim i szukamy złodziei

Nawiązując do wcześniejszego artykułu z 20 stycznia pragniemy poinformować, że po długotrwałych działaniach związanych z uzgadnianiem aspektów prawnych realizacji projektu, Stowarzyszenie rozpoczęło prace w Lesie Grabińskim. Działania Prezesa wspiera szeroka grupa ochotników, dla których praca w tym szczególnym miejscu jest złożeniem hołdu ofiarom bestialskiego mordu. Niestety są również tacy „ochotnicy”, którzy przez kradzież zgromadzonych materiałów utrudniają postęp prac.

Czytaj dalejKonkurs BZ WBK „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” – rozpoczęliśmy realizację projektu w Lesie Grabińskim i szukamy złodziei