XV Kurs Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju

Dobre kontakty nawiązane z tenorem Opery Śląskiej w Bytomiu, prof. Feliksem Widerą po koncercie charytatywnym, który odbył się 1 lipca 2015 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia, zaowocowały przeniesieniem do Iwonicza-Zdroju Kursu Wokalistyki Operowej organizowanego przez Profesora od 14 lat w Krynicy-Zdroju. Stowarzyszenie, pojmując szeroko ideę ocalania od zapomnienia, podjęło się współorganizowania Kursu widząc w nim … Czytaj dalej XV Kurs Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju

Współpraca z Klubem Iwonicz w Chicago

Ciekawie splatają się drogi Iwoniczan żyjących w kraju i na emigracji. Wrzucone do skarbonki Stowarzyszenia 20 $ podczas drogi krzyżowej na cmentarz choleryczny w Wielki Piątek, doprowadziły nas do spotkania z przebywającym w Iwoniczu wiceprezesem Klubu Iwonicz w Chicago Panem Kazimierzem Janikiem. Moderatorem tego spotkania była Pani Zofia Jakubowicz, członek naszego Stowarzyszenia i członek Klubu Iwonicz. Klub Iwonicz działa w Chicago od 1930 roku jako organizacja charytatywna pomagająca rodakom w kraju i zrzesza Iwoniczan, którzy z różnych powodów wyemigrowali „za wielką wodę”. Spotkanie Prezesów doprowadziło do ustalenia, że pomiędzy naszymi organizacjami można nawiązać ściślejszą współpracę. Efektem tych ustaleń był …

Czytaj dalejWspółpraca z Klubem Iwonicz w Chicago

Wiosna na cmentarzu cholerycznym

 Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace nad rewitalizacją cmentarza ofiar epidemii cholery w Iwoniczu w ramach projektu BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W ciągu dwóch dni powstała alejka pozwalająca na dojście do pomnika ofiar epidemii. Przy tej alejce stanie płyta z nazwiskami zmarłych na cholerę w 1831 roku. W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad renowacją pomnika i zacznie powstawać ogrodzenie cmentarza. Każde nowe dokonanie będzie dokumentowane zdjęciami zamieszczanymi pod tym artykułem.

Przykra refleksja: Podczas prac na cmentarzu cholerycznym zaobserwowaliśmy wybuch pożaru na przeciwległych wzgórzach w kierunku Klimkówki.

Czytaj dalejWiosna na cmentarzu cholerycznym