Nowy Statut Stowarzyszenia zatwierdzony. Kolejne groby do renowacji.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 28 stycznia 2017 roku uchwalona została zmieniona wersja Statutu Stowarzyszenia. Warunkiem koniecznym wejścia w życie nowego Statutu było jego zatwierdzenie przez Sąd i wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt ten nastąpił w dniu 30 marca i od tego dnia Stowarzyszenie posiada nowy Statut (tutaj treść nowego Statutu). … Czytaj dalej Nowy Statut Stowarzyszenia zatwierdzony. Kolejne groby do renowacji.