Podsumowanie minionego roku i życzenia

W czwartek 12 grudnia Zarząd i członkowie Stowarzyszenia spotkali się na ostatnim w tym roku posiedzeniu. Prezes Rajmund Boczar dokonał podsumowania działań w mijającym roku.

Zachowując porządek chronologiczny w roku 2017 podjęto i zrealizowano szereg następujących działań.

Na walnym zebraniu sprawozdawczym uchwalono nową treść Statutu uwzględniając 4-letnie doświadczenia w działalności. Dokonano też zmian we władzach Stowarzyszenia. Nowym wiceprezesem został Kazimierz Deręg, a sekretarzem Andrzej Jakubczyk.

W sali widowiskowej Domu Zdrojowego zorganizowano koncert chóru dziecięco-młodzieżowego MUSICA z Łęk Dukielskich, w czasie którego prowadzona była kwesta na rzecz Stowarzyszenia.

Nawiązano kontakt z potomkami hrabiów Załuskich w celu podjęcia rozmów o odnowieniu rodzinnego grobowca znajdującego się w centralnej części starego cmentarza.

Napisano projekt na konkurs Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Projekt znalazł uznanie w oczach komisji konkursowej i Stowarzyszenie uzyskało dotację w kwocie 20.000 zł na jego realizację.

Czytaj dalejPodsumowanie minionego roku i życzenia