Kwesta podczas drogi krzyżowej

25 marca w Wielki Piątek w Iwoniczu-Zdroju i w Iwoniczu mieszkańcy i goście naszej gminy uczestniczyli w nabożeństwach drogi krzyżowej. Po wcześniejszych zapowiedziach w obu parafiach, Prezes Stowarzyszenia Rajmund Boczar kwestował w intencji zgromadzenia środków na ozdobienie alejki na cmentarzu cholerycznym, która prowadzić będzie od bramy do pomnika ofiar epidemii. Uczestnicy drogi krzyżowej w Iwoniczu-Zdroju wrzucili do skarbonki Stowarzyszenia 505,63 zł, a w Iwoniczu 465 zł i 20 $.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalejKwesta podczas drogi krzyżowej

Podziękowanie od wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Jak czytelnicy naszej strony wiedzą, Stowarzyszenie już dwukrotnie wygrywało konkurs ogłaszany przez BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”, uzyskując granty na realizację projektów służących środowisku. Wspierającym działalność prospołeczną Banku Zachodniego WBK był w tym czasie jego Prezes, Mateusz Morawiecki, z którym Prezes Rajmund Boczar miał przyjemność rozmawiać o działalności Stowarzyszenia podczas Gali wręczania dyplomów potwierdzających otrzymanie dofinansowania.

Czytaj dalejPodziękowanie od wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Roczne sprawozdanie z działalności Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” za 2015 rok

Sprawozdanie wygłosił Prezes Rajmund Boczar

 Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zapisało w swoim statucie i realizuje w działaniach odnowę, ochronę i konserwację zabytkowych i historycznych grobów na terenie Gminy, dbałość o zbiorowe mogiły z okresu konfliktów zbrojnych i masowych epidemii oraz odnowę i konserwację przydrożnych kapliczek, jak też wszechstronne propagowanie informacji o historycznych mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych.

Rok 2015 był trzecim rokiem działalności Stowarzyszenia. Był to rok wytężonej pracy.
Spróbuję ująć nasze działania w porządku chronologicznym.

Czytaj dalejRoczne sprawozdanie z działalności Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” za 2015 rok

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

W dniu 12 lutego 2016 roku odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.

Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj, wiceburmistrz Pan Jacek Rygiel, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Sowiński, skarbnik Gminy Pan Janusz Turek oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Zbigniew Kucharski.

Czytaj dalejWalne zgromadzenie sprawozdawcze członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”