Błażej Kramarz – historia renowacji nagrobka

Iwonickie Stowarzyszenie przystępując do renowacji pomnika na grobie Wojciecha Penara musiało podjąć decyzję dotyczącą renowacji rzeźby na grobie Błażeja Kramarza i innych członków rodziny Penarów, których z grobem Wojciecha Penara łączyła wspólna płyta nagrobna. Decyzja nie była trudna, ponieważ Błażej Kramarz był znakomitym ogrodnikiem i przyczynił się znacznie do sławy iwonickiego uzdrowiska w pierwszej połowie XX wieku pielęgnując niezwykle starannie ogrody zdrojowe, parki i klomby, zarządzając pracą kilkudziesięciu ogrodników. W latach 30-tych wybudował pensjonat o nazwie „Kramarzówka”, który przyjmował kuracjuszy leczących się w iwonickich zdrojach. Po 1950 roku pensjonat przez długie lata pełnił rolę plebanii dla parafii w Iwoniczu-Zdroju, a jego właścicielką była wówczas Józefa Penar, córka Błażeja Kramarza, wdowa po rozstrzelanym Wojciechu Penarze. Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania historyczne Stowarzyszenie postanowiło odrestaurować całe miejsce pochówku, które z każdym rokiem ulegało coraz szybszej degradacji. Osoby znające wygląd pomnika przed renowacją mogą z pewnością potwierdzić, że konserwatorzy wykonali dobrze swoją pracę, bo pomnik bardzo zyskał na wyglądzie. Ciekawe i nie w pełni wyjaśnione są okoliczności pojawienia się inskrypcji wykutej w kamiennej podstawie pomnika. Do tej pory nikt nie wyjaśnił członkom Stowarzyszenia kim była Józefa Boczar z Zychiewiczów, której dotyczy wzmiankowana inskrypcja.

Należy jednak podkreślić, że dzięki datkom mieszkańców Iwonicza i Iwonicza-Zdroju  oraz większym darowiznom, kolejne osoby zasłużone dla Iwonicza zyskały odnowione miejsca pochówku.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki