Ocalmy od zapomnienia – Cmentarz choleryczny w Iwoniczu

Nasze Stowarzyszenie w krótkim okresie swojego istnienia skoncentrowało się przede wszystkim na renowacji niszczejących grobów. Chcemy jednak przybliżać miejsca, które choć są blisko nas wydają się być bardzo odległe. Takim miejscem jest bez wątpienia cmentarz choleryczny w Iwoniczu.

Czytaj dalejOcalmy od zapomnienia – Cmentarz choleryczny w Iwoniczu

Sprawozdanie z przeprowadzonej kwesty na cmentarzach w Iwoniczu w dniach 1-2 listopada br.

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, iż w wyniku przeprowadzonej kwesty na cmentarzach w Iwoniczu w dniach 01.11.2014 r. oraz 02.11.2014 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 5.564,04 gr + 3,20 euro. Słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złotych 04/1 00.

Czytaj dalejSprawozdanie z przeprowadzonej kwesty na cmentarzach w Iwoniczu w dniach 1-2 listopada br.

KWESTA PUBLICZNA

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w dniach 1 i 2 listopada 2014 roku przeprowadzi kwestę publiczną na obu cmentarzach w Iwoniczu, z której dochód zostanie w całości przeznaczony na renowację lub restaurację kolejnych nagrobków albo pomników o wartości historycznej lub artystycznej znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalejKWESTA PUBLICZNA