Zakończenie prac renowacyjnych pomników nagrobnych ks. Karola Poprawskiego i powstańca styczniowego Jana Wiśniewskiego na starym cmentarzu w Iwoniczu

W dniu 1 października 2014 roku zakończona została renowacja XIX wiecznego pomnika nagrobnego księdza Karola Poprawskiego, proboszcza parafii Iwonicz w latach 1848-1878. Po trwających 3 miesiące specjalistycznych pracach renowacyjnych pomnik odzyskał wygląd jaki posiadał ponad 130 lat temu i jest jednym z ciekawszych pomników na starym cmentarzu.

Czytaj dalejZakończenie prac renowacyjnych pomników nagrobnych ks. Karola Poprawskiego i powstańca styczniowego Jana Wiśniewskiego na starym cmentarzu w Iwoniczu

Renowacja zabytkowego obelisku w Iwoniczu-Zdroju

W sobotę 20 września 2014 roku zakończona została renowacja zabytkowego obelisku stojącego pomiędzy przystankiem autobusowym Iwonicz-Zdrój a Potokiem Iwonickim.
Obelisk, którego powstanie źródła datują na 1925 rok, był i jest podziękowaniem dla Rodziny Załuskich za ufundowanie kaplicy zdrojowej, która stała w miejscu obelisku. W 1896 roku kaplicę zdrojową zastąpił drewniany kościół, również ufundowany przez rodzinę Załuskich i wybudowany po drugiej stronie Potoku Iwonickiego.

Czytaj dalejRenowacja zabytkowego obelisku w Iwoniczu-Zdroju

Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii p.w. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w dniu 21 września 2014 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1.360,00 zł. Słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych. Środki te zostaną w całości wykorzystane do odnowy zabytkowych pomników na cmentarzu … Czytaj dalejSprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Piknik Iwonicki

W niedzielę 8 czerwca Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od Zapomnienia” uczestniczyło gościnnie w Pikniku Iwonickim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Jeden Iwonicz we współpracy z GOK. Kolejny raz członkowie Stowarzyszenia prezentowali jego działalność w oparciu o przekaz słowny i materiały drukowane. Wsparcia Stowarzyszeniu można było udzielić poprzez zakup wyrobów rękodzieła iwonickich twórców lub innych wyrobów otrzymanych od hojnych ofiarodawców. Kwesta prowadzona w promieniach słońca i przy dźwiękach dobrej muzyki przyniosła efekt w kwocie 836,00 złotych. Podczas pikniku można było zakupić lub otrzymać pierwsze wydawnictwo Stowarzyszenia, barwny folder INFORMATOR O STARYM CMENTARZU W IWONICZU. Folder w dalszym ciągu można uzyskać w biurach turystycznych na terenie Iwonicza-Zdroju oraz w sekretariacie Uzdrowisko Iwonicz S.A.

 

Czytaj dalejPiknik Iwonicki