Sprawozdanie z przeprowadzonej kwesty na cmentarzach w Iwoniczu w dniach 1-2 listopada br.

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, iż w wyniku przeprowadzonej kwesty na cmentarzach w Iwoniczu w dniach 01.11.2014 r. oraz 02.11.2014 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 5.564,04 gr + 3,20 euro. Słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złotych 04/1 00.

Czytaj dalejSprawozdanie z przeprowadzonej kwesty na cmentarzach w Iwoniczu w dniach 1-2 listopada br.

KWESTA PUBLICZNA

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w dniach 1 i 2 listopada 2014 roku przeprowadzi kwestę publiczną na obu cmentarzach w Iwoniczu, z której dochód zostanie w całości przeznaczony na renowację lub restaurację kolejnych nagrobków albo pomników o wartości historycznej lub artystycznej znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalejKWESTA PUBLICZNA

ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ – inicjatywa ISOOZ w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

logo podkarpackie inicjatywy lokalne oryginal

Nasze Stowarzyszenie, w ramach pozyskiwania środków na działalność, przystąpiło w sierpniu do projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a skierowanego do „młodych” organizacji pozarządowych. Członkowie Zarządu napisali projekt, który w konkursie inicjatyw uzyskał wymaganą ilość punktów i w ten sposób pod koniec września otrzymaliśmy mikrodotację w kwocie 4.483 zł przeznaczoną na rozwój organizacyjny Stowarzyszenia. Niestety, regulamin konkursu nie przewidywał dofinansowania działalności statutowej czyli wkładu w renowację historycznych nagrobków.

Czytaj dalejABY UMARLI MOGLI ŻYĆ – inicjatywa ISOOZ w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne