Zebrania Zarządu Stowarzyszenia

Zebranie Zarządu odbywa się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00 w Remizie OSP w Iwoniczu-Zdroju. Na zebrania Zarządu zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia, którzy chcieliby się włączyć w nasze działania. Zarząd Stowarzyszenia

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA”OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” PODJĘTA W DNIU 13 LUTEGO 2014 R.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o wysokości składek członkowskich ustalając, że od dnia 01.03.2014 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 5 złotych za miesiąc. Składki należy wpłacać bezpośrednio na ręce skarbnika Jana Kindelskiego lub na konto Stowarzyszenia. Uchwała została przegłosowana jednomyślnie.