Grób Nieznanego Żołnierza – historia rewitalizacji

We wrześniu 2016 roku Stowarzyszenie w ścisłej współpracy z Burmistrzami Gminy i Zakładem Gospodarki Komunalnej przystąpiło do rewitalizacji otoczenia Grobu Nieznanego Żołnierza na nowym cmentarzu w Iwoniczu. W Grobie tym spoczywają nieznani z imienia i nazwiska członkowie ruchu oporu zamordowani w Lesie Grabińskim i po ekshumacji w 1945 roku pochowani we wspólnej mogile. Tabliczki, które pojawiły się w czasie późniejszym na cokole pomnika są wynikiem starań rodzin, które odszukały w dokumentach, że ich bliscy zostali straceni w Lesie Grabińskim. O rozpoczęciu prac przy Grobie można przeczytać TUTAJ

Nieco więcej informacji o postępie prac i dalszych planach renowacji ogrodzenia pomnika znajdą czytelnicy w tym ARTYKULE

Otoczenie pomnika i sam pomnik zyskały na wyglądzie, ale część betonowa ogrodzenia i mataloplastyka wymagają pilnej renowacji, aby całe miejsce pamięci narodowej przybrało godny wygląd.

—————————————————————————————————————————————

Przed obchodami 74 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim, Stowarzyszenie zakończyło kolejny etap renowacji Grobu Nieznanego Żołnierza. Zakres prac objął pokrycie nową żywiczną powierzchnią cokołu pomnika, odnowienie tablic nagrobnych oraz pełne wyczyszczenie z czarnej farby mosiężnej tablicy z godłem i napisem „Grób Nieznanego Żołnierza 1939-1945” wykonanej przed laty przed artystę rzeźbiarza Władysława Kandefera. Ponadto wykonany został remont ogrodzenia grobu polegający na położeniu płyt granitowych w miejsce skutego, rozsypującego się betonowego daszka na murku otaczającym Grób. Zostały też dorobione i przyspawane ozdobne elementy metaloplastyki na słupkach, na których wisi łańcuch, ponieważ 7 z nich w ostatnich latach „zmieniło właściciela”. Grób po zakończonych pracach i wcześniejszej wymianie połamanych płyt chodnikowych na estetyczną kostkę brukową prezentuje się zdecydowanie okazalej, pokazując, że w Gminie nie ginie pamięć o zamordowanych patriotach.

Stowarzyszenie dziękuje Burmistrzom Gminy, którzy sfinansowali kosztowne prace kamieniarskie oraz wiernym, którzy swoimi datkami wspomogli realizację przedsięwzięcia. Członkowie Stowarzyszenia dołożyli do przedsięwzięcia własną pracę. 

Przed Stowarzyszeniem III i ostatni etap modernizacji otoczenia Grobu Nieznanego Żołnierza, polegający na postawieniu tablicy z opisem przybliżającym wszystkim odwiedzającym Grób historię tego miejsca pamięci. Pomysł oświetlenia placu przed Grobem będzie uzależniony od posiadanych środków finansowych.

Tekst i zdjęcia Marek Bliżycki