Józefa Penar – historia renowacji nagrobka

Po rozpoczęciu prac renowacyjnych przy wspólnym grobie Wojciecha Penara i Błażeja Kramarza mieszkańcy Iwonicza-Zdroju postawili Zarządowi Stowarzyszenia pytanie, czy nie byłoby zasadnym wykonanie remontu sąsiedniego, współczesnego nagrobka, postawionego na grobie, w którym pochowano Józefę Penar, wdowę po zamordowanym w Lesie Grabińskim Wojciechu Penarze i córkę Błażeja Kramarza. Nagrobek ten ulegał szybkiemu niszczeniu i zapadał się w ziemię. Mając na względzie fakt, że Józefa Penar odziedziczyła po śmierci ojca „Kramarzówkę”, którą udostępniła na plebanię księżom parafii w Iwoniczu-Zdroju, a następnie, po swojej bezpotomnej śmierci, przekazała ją parafii w testamencie, Zarząd postanowił wykonać remont tego niszczejącego nagrobka. Po podjęciu tej decyzji na konto Stowarzyszenia wpłynęła darowizna od anonimowego darczyńcy, która w znacznym stopniu pokryła koszty renowacji nagrobka. Okazało się, że dobre uczynki zmarłej zostały nagrodzone.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki