Jan Kielarowski – historia renowacji grobu

W planie prac na rok 2014 założono renowację kilku grobów i pomników nagrobnych na starym cmentarzu w Iwoniczu, w zakresie uzależnionym od posiadanych funduszy. Chcąc zachować pamięć o tych, którzy swoją pracą ułatwiali życie mieszkańcom Iwonicza, Zarząd postanowił poddać renowacji zniszczony ziemny nagrobek długoletniego kupca iwonickiego, Jana Kielarowskiego.

Założono, że zostanie zachowana ziemna forma grobu, który otoczy się granitowym obramowaniem, a na grobie stanie nowy drewniany krzyż w miejsce starego, zniszczonego. W dniu 8 maja 2014 r. członkowie i sympatycy Stowarzyszenia przystąpili do pracy. Po kilku godzinach w miejscu ziemnego kopczyka porośniętego trawą z pochylonym krzyżem pojawił się estetyczny nagrobek. 

Dodatkowe szczegóły dotyczące renowacji nagrobka znajdują się TUTAJ.

Poszukiwania informacji o życiu i działalności Jana Kielarowskiego na razie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Udało się odnaleźć informację zawartą na stronie 12 miesięcznika „Powściągliwość i Praca” wydanego w styczniu 1910 roku w Miejscu Piastowem (pisownia oryginalna), gdzie jest udokumentowane, że Jan Kielarowski z Iwonicza wpłacił ofiarę w wysokości 10 koron na Zakłady Dzieci Opuszczonych „Powściągliwości i Pracy” prowadzone w Miejscu Piastowym i Pawlikowicach. Skan rocznika miesięcznika „Powściągliwość i Praca” znajduje się TUTAJ. Ten gest może świadczyć o dobrym sercu Jana Kielarowskiego i zrozumieniu potrzeb dzieci pokrzywdzonych przez los.

Tekst Marek Bliżycki