Ks. Franciszek Penar

(1924 – 2013)

PROBOSZCZ PARAFII W RYMANOWIE-ZDROJU (1974-1994)

 

Urodził się 17 maja 1924 roku w Iwoniczu jako najmłodszy z pięciorga dzieci Anieli i Karola Penarów. Swoją dojrzałość umysłową, duchową i organizacyjną, kształtował, będąc ministrantem oraz członkiem Krucjaty Eucharystycznej młodzieży, zorganizowanej przez ks. Erazma Skórnickiego. W latach 1937-1939 uczęszczał do gimnazjum u Ojców Kapucynów w Rozwadowie. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji zdobywał średnie wykształcenie, uczestnicząc w tajnym nauczaniu prowadzonym w Iwoniczu przez ks. Erazma Skórnickiego. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podejmowali duże ryzyko i narażali się na niebezpieczeństwo, bowiem w dolnej kondygnacji plebani stacjonowali Niemcy. Po maturze, jeszcze przez dwa lata, ks. Franciszek brał udział w zajęciach prowadzonych przez ks. E. Skórnickiego, które przygotowywały do podjęcia studiów teologicznych. Drugiego listopada 1944 r. wstąpił do tajnego Wyższego Seminarium Duchownego w tzw. „Anatolówce” w lesie brzozowskim. Po zakończeniu wojny kontynuował już naukę w seminarium przemyskim, gdzie w 1949 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Pracę rozpoczął jako wikariusz w parafii Dydnia. Pełen zapału do pracy młody kapłan, za głoszenie prawdy, w styczniu 1951 r. został aresztowany i skazany przez sąd na trzy lata i osiem miesięcy pozbawienia wolności za to, że ośmielił się w kazaniu, głoszonym w Uroczystość Chrystusa Króla, stanąć w obronie krzyża, który w tym czasie masowo usuwano ze szkół, szpitali i miejsc publicznych. Przebywał w ciężkich więzieniach: w Rzeszowie na Zamku i w Sosnowcu. Po dwóch latach został zwolniony na mocy amnestii ogłoszonej z racji uchwalenia nowej konstytucji. Po wyjściu z więzienia, od 1953 r. pracował w parafii w Woli Zarczyckiej, a następnie w Rymanowie i po roku objął pieczę nad kościołem filialnym w Rymanowie-Zdroju.

Mocno zdewastowany podczas wojny kościół wymagał odrestaurowania, więc ks. Franciszek podjął się prac remontowych (otynkowanie kościoła wewnątrz i na zewnątrz, zakup dzwonu, budowa chóru i 15-głosowych organów, centralne ogrzewanie). Ponieważ parafia nie posiadała plebani, księża musieli wynajmować mieszkanie. Dopiero w połowie lat siedemdziesiątych ks. Franciszek wspólnie z księdzem F. Mrozem kupili budynek, który odremontowali i przeznaczyli na plebanię, mimo wielu przeszkód ze strony UB. Dopiero po wielu latach zaistniała możliwość przepisania budynku na własność parafii. We wszystkich pracach wspierała go rodzina, dostarczając żywność i pomagając w wykonywaniu prac.

Szczególnie ważne miejsce w posłudze kapłańskiej ks. Franciszka Penara zajmowała działalność duszpasterska. Przez okres prawie 20 lat pracował samodzielnie. Nie miał wikarego, ponieważ formalnie parafia nie została jeszcze utworzona, więc sam prowadził katechizację w dziewięciu sanatoriach dla dzieci oraz w dwóch szkołach podstawowych. Wspierała Go siostra zakonna, która przygotowywała również dzieci do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

W 1974 r. z Rymanowa-Zdroju, Deszna oraz części Posady Górnej została formalnie utworzona parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w której funkcję proboszcza objął ks. Franciszek Penar. Przydzielono mu również księdza wikariusza. Przy wsparciu parafian proboszcz wykonał kolejne remonty i upiększenia kościoła. Została wykonana polichromia oraz stolarka – ławy i konfesjonały. Zamontowano nowe witraże na wzór tych zniszczonych w czasie wojny. W tym samym roku z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa został uhonorowany tytułem kanonika.

W 1994 roku ze względu na problemy zdrowotne przeszedł na emeryturę i wrócił do rodzinnego Iwonicza. Na ile pozwalało mu zdrowie, uczestniczył aktywnie w życiu rodzinnej parafii. Odprawiał Msze św., pomagał w spowiedziach i odwiedzał chorych z posługą kapłańską. Sprawował również honorową funkcję duchownego opiekuna chóru „Cantate”, któremu towarzyszył w występach, zarówno w kraju jak i za granicą.

Ksiądz Franciszek Penar wpisał się chlubną kartą w dzieje rymanowskiej ziemi oraz w pamięć wielu osób, które spotykał na swojej drodze. Świadczą o tym wyrazy szacunku, życzliwości, oddania i pamięci okazywane przy różnych okazjach.

W 2008 roku Rada Miejska w Rymanowie wyróżniła ks. Franciszka Penara za wieloletnią, oddaną Bogu i ludziom służbę kapłańską, nierzadko pełną przeciwności, trudów, wyrzeczeń i zmagań, nadając tytuł: „Honorowego Obywatela Gminy Rymanów”.

Okrągłe rocznice święceń kapłańskich ks. Franciszka Penara były również okazją do podziękowań, życzeń i gratulacji zasłużonemu Jubilatowi.

W 1999 r., w 50 rocznicę święceń kapłańskich, otrzymał życzenia ze Stolicy Apostolskiej:

Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Ks. Franciszkowi Penarowi z okazji 50-lecia Kapłaństwa, wzywając obfitości łask Bożych.

W 60 rocznicę święceń kapłańskich, w 2009 r.: Ojciec Święty Benedykt XVI udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Księdzu Franciszkowi Penarowi z okazji 60. rocznicy Święceń Kapłańskich (1949 – 19 czerwca – 2009) wypraszając obfitości łask Dobrego Pasterza.

Zmarł w Iwoniczu 12 września 2013 r.

 

Źródła:

Nasz Rymanów – miesięcznik informacyjny z gminy Rymanów – czerwiec 2017

www.parafia-rymanow-zdroj.pl/

www.niedziela.pl/artykul/54134/nd/Kaplanskie-wspomnienia

Cichoń Kacper, Kielar Paweł – konkursowa praca uczniów Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu na Konkurs Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.