O stowarzyszeniu

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” powstało z  inicjatywy mieszkańców Iwonicza-Zdroju oraz Iwonicza i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w kwietniu 2013 roku. Podstawowymi celami jakie przyświecają Stowarzyszeniu to „odnowa i konserwacja zabytkowych i historycznych grobów znajdujących się na terenie gminy Iwonicz-Zdrój”, a także „odnowa i konserwacja zabytkowych przydrożnych kapliczek” oraz „wszechstronne propagowanie informacji o historycznych mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych”.

Na iwonickim cmentarzu znajdują się mogiły osób zasłużonych, patriotów, weteranów walk o niepodległość, artystów, księży, lekarzy, nauczycieli i społeczników. Przykładem takiego opuszczonego i historycznego grobu było miejsce spoczynku Franciszka Ksawerego Wąsowicza i Jana Wiśniewskiego, uczestników powstania styczniowego. Kamienne płyty były uszkodzone i wymagały gruntownej renowacji.
Podobny nagrobek wykonany z piaskowca jest na miejscu spoczynku ks. Karola Poprawskiego, który był proboszczem Iwonicza przez 30 lat. Nagrobek został już odrestaurowany. Są też mogiły ludzi zasłużonych dla kultury, jest grób Stanisława Dębicza, aktora filmowego i teatralnego, jest również zaniedbany, ziemny grób Stanisława Studenckiego, malarza batalisty, ucznia Kossaka, ułana szwadronu II Brygady Legionów, uczestnika szarży pod Rokitną.
Na cmentarzu znajdują się również nagrobki mające dużą wartość artystyczną, choć są to groby osób mało znanych. Są to prace rzeźbiarzy: Kandefera z Iwonicza i Rajchla z Klimkówki.

Stowarzyszenie pragnie utrwalić miejsca pochówku osób zasłużonych i odnowić te, które mogą ulec zniszczeniu. Stowarzyszenie pragnie również utrzymywać w należytym stanie miejsca pamięci narodowej świadczące o bolesnej drodze Polaków do wolności. Chcemy też przywracać pamięć o wydarzeniach zapomnianych lub takich, które ulegają zapomnieniu.
Prace te wymagają dużego nakładu finansowego, który pozyskujemy z datków i darowizn,  wygranych konkursów ogłaszanych przez różne instytucje, a także z ofiarności publicznej.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wesprzeć tę inicjatywę, informujemy, że w każdy drugi czwartek miesiąca w Remizie OSP w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 17.00 są organizowane zebrania, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia

„UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA, DOKĄD PAMIĘCIĄ SIĘ IM PŁACI”
Wisława Szymborska