Pismo od Prezydenta RP

Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Prezydenta RP na najlepsze obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Nie liczyliśmy na nagrody, ale cieszymy się, że nasze materiały dokumentujące współorganizowaną przez nas uroczystość zostały dostrzeżone w Kancelarii Prezydenta o czym świadczy załączone pismo. Treść pisma

Renowacja XIX-wiecznej kapliczki w Iwoniczu

W piątek 4 października nastąpił moment oczekiwany przez mieszkańców ulicy Długiej, czyli rozpoczęcie prac modernizacyjnych przy liczącej około 120 lat kapliczce przydrożnej. Inicjatorem podjęcia działań renowacyjnych była Pani Józefa Kucharska, której pradziadek był jednym z budowniczych kapliczki pod koniec XIX wieku. Pani Józefa zaktywizowała wielu mieszkańców górnego odcinka ulicy Długiej, którzy złożyli pieniądze, częściowo pokrywające koszty remontu dachu na kapliczce.

Czytaj dalejRenowacja XIX-wiecznej kapliczki w Iwoniczu

Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii Wszystkich Świętych w Iwoniczu przeprowadzonej w dniu 25-tego sierpnia 2013 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1870,52 słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze + 40 koron norweskich

Czytaj dalejSprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych przeprowadzonej w dniu 15- tego sierpnia 2013 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1718,99 zł słownie: jeden tysiąc siedemset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy + 20 eurocentów

Czytaj dalejSprawozdanie ze zbiórki pieniężnej