UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA”OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” PODJĘTA W DNIU 13 LUTEGO 2014 R.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o wysokości składek członkowskich ustalając, że od dnia 01.03.2014 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 5 złotych za miesiąc. Składki należy wpłacać bezpośrednio na ręce skarbnika Jana Kindelskiego lub na konto Stowarzyszenia. Uchwała została przegłosowana jednomyślnie.