Odznaczenie dla Prezesa i nagroda dla Stowarzyszenia

W dniu 23 maja 2019 r. w restauracji Stara Gorzelnia w Rymanowie odbyły się coroczne powiatowe obchody Dnia Działacza Kultury. W tym roku jednym z trzech nagrodzonych Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został Prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” Pan Rajmund Boczar. Prezesowi składamy serdeczne gratulacje, bo … Czytaj dalej Odznaczenie dla Prezesa i nagroda dla Stowarzyszenia

Walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

W dniu 16 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”. Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj oraz zastępca burmistrza Pan Jacek Rygiel. Radę Miejską reprezentował jej przewodniczący Pan Rajmund Boczar będący równocześnie prezesem naszego Stowarzyszenia. Przewodniczenie zgromadzeniu, … Czytaj dalej Walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się w dniu 16 marca 2019 r. (sobota) o godzinie 17.30 w amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju. Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: Otwarcie. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie Zarządu z działalności … Czytaj dalej Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Biedronka i wolontariusze

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” odpowiadając pozytywnie na apel Pani Mirosławy Widurek, prezesa Stowarzyszenia „Dla Równości” z Draganowej, członka Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, włączyło się w ogólnopolską akcję świątecznej zbiórki żywności zorganizowaną przez Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie w dniach 30 listopada i 1 grudnia w sieci sklepów Biedronka (plakat). Naszym zadaniem było pozyskanie … Czytaj dalej Biedronka i wolontariusze

Rozpoczęcie prac przy kolejnym pomniku

Dzięki ofiarności naszych darczyńców, mając zapewnione środki finansowe na renowacje kolejnych pomników, Zarząd Stowarzyszenia postanowił zlecić prace konserwatorskie przy pomniku żyjącej na przełomie XIX i XX wieku, młodo zmarłej, Anieli Januszewskiej. Niezwykłość tego zlecenia polega na tym, że pomnik został podzielony na 4 części, zdemontowany, a po wykonanej w okresie zimowym renowacji w pracowni firmy … Czytaj dalej Rozpoczęcie prac przy kolejnym pomniku