Papierkowski Jan i synowie

(1877-1943)

WŁAŚCICIEL „TRZECH LILII”

 

W pierwszych latach XX wieku Załuscy sprowadzili z Borysławia do Iwonicza Jana Papierkowskiego, ówczesnego specjalistę od eksploatacji odwiertów ropy naftowej. Zajął się on w uzdrowisku Iwonicz konserwacją i zabezpieczaniem odwiertów miejscowych wód mineralnych oraz budową dróg.

Wkrótce ożenił się w Rymanowie z Katarzyną Wołczańską (1882-1957). Z ich małżeńskiego związku przyszło na świat trzech synów; Zdzisław (*1903) urodzony w Schodnicy k/Drohobycza, Stanisław (*1906) i Julian (*1908) – obaj urodzeni w Iwoniczu. Wieloletnia praca Papierkowskiego w uzdrowisku zaowocowała pokaźnym dorobkiem materialnym. Jan Papierkowski nabył od Załuskich korzystnie położoną parcelę i wybudował na niej w latach 1924-1926 murowany, pokaźnych wymiarów pensjonat. Na cześć swoich bardzo zdolnych i pomyślnie zapowiadających się synów nazwał go „Trzy Lilie”. Od tego czasu ten nowoczesny budynek stał się rodzinnym gniazdem rodzinnym Papierkowskich, a także miejscem sanatoryjnego wypoczynku dla zgłaszających się gości-kuracjuszy. W czasie okupacji niemieckiej w „Trzech Liliach” stacjonowali żołnierze niemieccy. Ich następcy, żołnierze Armii Czerwonej bardzo zdewastowali pensjonat. Być może okupacyjne przeżycia, a zwłaszcza obecność podczas niszczenia swojego materialnego dorobku życia, mogły wpłynąć na nagły zgon Jana Papierkowskiego w 1943 r. Małżonka przeżyła go o czternaście lat.

Małżeństwo Papierkowskich przekazując życie swoim synom, nie tylko w genach, ale także w wytworzonej atmosferze rodzinnej, przygotowało pewny grunt pod wyjątkową edukację swoich zdolnych synów.

Wszyscy trzej zdobywając wiedzę w wybranych kierunkach uzyskali stopień profesora dr hab.: Zdzisław jako prawnik, Stanisław – filolog klasyczny, Julian – medyk. Ten ostatni w czasie okupacji niemieckiej pracował w rodzinnym Iwoniczu jako lekarz uzdrowiskowy i gminny. W latach 1946-1949 kierował odbudową iwonickiego „Excelsioru”, gdzie organizował dokształcanie lekarzy i pozostałego personelu medycznego. Był członkiem Komisji Zdrojowej. Społecznie udzielał się przy budowie basenu, kortów tenisowych i odnowieniu skoczni narciarskiej. Profesorowie Stanisław i Julian Papierkowscy odwiedzali Iwonicz, jako kuracjusze „Excelsioru”, bo ich „Trzy Lilie” w 1961 r. upaństwowiła władza ludowa. Obaj zmarli w 1990 r. Najstarszy ich brat Zdzisław, którego wykłady z prawa karnego na KUL słuchał piszący te słowa (ks. Zbigniew Głowacki – przyp. MB), wyprzedził ich do domu Ojca o dziesięć lat.

 

Źródła:

Rajchel J., Rodzina Papierkowskich, w: Iwonicz Zdrój – Rocznik 2003, T. 6, s.93-102.

Papierkowski A., Iwonicz- Miejsce moich powrotów, w: j w., s. 111-118.

Kwilecki A., Załuscy w Iwoniczu, Kórnik 1974.