Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny uczelni warszawskich prowadzi w Iwoniczu rekrutację na studia

Informacja zawarta w tytule nie jest zgodna z działalnością Iwonickiego Stowarzyszenia, ale może tą właśnie drogą osoby poszukujące uczelni blisko domu dowiedzą się o takiej możliwości. Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Iwoniczu (PKR Iwonicz mający status Filii) już piąty rok z rzędu rekrutuje kandydatów na studia podyplomowe, studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, magisterskie 5-letnie oraz na prestiżowe studia MBA. W ciągu 5 lat działalności kilkuset studentów z południowego Podkarpacia uzyskało świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, a aktualnie 6 studentek broni prac magisterskich w tej właśnie uczelni oraz w Szkole Głównej Krajowej w Warszawie. Zajęcia dydaktyczne przed pandemią odbywały się głównie w dobrze wyposażonych salach Szkoły Podstawowej w Iwoniczu ale pandemia spowodowała, że większość zajęć była prowadzona przez wykładowców on-line w postaci różnotematycznych webinariów. Przewiduje się, że od października 2022 roku metodą wiodącą w studiowaniu będzie blended learning.

Na rok akademicki 2022/23 Uczelnia przygotowała nieco zmodyfikowaną ofertę studiów podyplomowych pozostając przy ubiegłorocznych cenach. Pełna informacja o proponowanych kierunkach, wysokości czesnego i zasadach rekrutacji jest zawarta w najnowszym Informatorze ISP, który można sobie pobrać w postaci pdf. Kontakt z lokalnym Partnerem Instytutu, który odpowie na większość pytań i wątpliwości, jest zawarty na stronie 34 i 36 Informatora (tylna okładka).

Warto zaznaczyć, że iwonicki PKR stał się przedstawicielem czterech uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, Szkoły Głównej Krajowej oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki – wszystkie z Warszawy, jak również Akademii Nauk Stosowanych z Wrocławia. Uczelnie te przedstawiają szeroką ofertę studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich, pełnych 5-letnich magisterskich oraz prestiżowych studiów MBA. Oferta zawiera bogaty zakres studiów z pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Pełna informacja o proponowanych kierunkach, wysokości czesnego i zasadach rekrutacji jest zawarta w opracowanym po raz pierwszy wspólnym Informatorze o studiach, który też można pobrać w postaci pdf. Kontakt z lokalnym Partnerem wszystkich Uczelni, który odpowie na większość pytań i wątpliwości, jest zawarty na stronie 27 Informatora (tylna okładka).

Super Nowością jest stworzona, dla absolwentów kierunków pedagogicznych, możliwość ukończenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej w dwa lata, na podstawie indywidualnego toku kształcenia z uzupełnieniem różnic programowych. Jest to odpowiedź na wprowadzaną od 1 września 2022 r. przez MEiN standaryzację zatrudnienia m.in. pedagogów specjalnych. Więcej na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przepisy-okreslajace-standardy-zatrudniania-nauczycieli-specjalistow

Kolejną ofertę przedstawiła Akademia Nauk Stosowanych z Wrocławia, stwarzając możliwość ukończenia 5-letnich studiów z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w 2 lata, w formule indywidualnego toku studiów, dla tych nauczycieli, którzy ukończyli studia pedagogiczne i spełniają warunki do zaliczenia przedmiotów z zakresu swoich studiów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu osobistego z Partnerem Uczelni.

Marek Bliżycki – lokalny Partner Uczelni

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.