Roczne sprawozdanie Zarządu Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” za 2016 rok

Sprawozdanie wygłosił Prezes Rajmund Boczar podczas Walnego Zgromadzenia Członków.


Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zostało zarejestrowane w kwietniu 2013 roku, a statutowymi działaniami jest odnowa i konserwacja zabytkowych i historycznych grobów na terenie Gminy oraz odnowa i konserwacja przydrożnych kapliczek, jak również propagowanie informacji o historycznych mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych.

Rok 2016 był rokiem nowych wyzwań w realizacji prac podjętych przez Stowarzyszenie.

Już w miesiącu marcu w porozumieniu z proboszczami naszych parafii zorganizowaliśmy dwie kwesty podczas wielkopiątkowych dróg krzyżowych, z których jedna prowadziła z Iwonicza-Zdroju na górę Cyrenajka, a druga droga krzyżowa z kościoła w Iwoniczu na cmentarz choleryczny. Uczestnicy tych uroczystości, wśród których byli również kuracjusze, wzbogacili nasze konto o kolejne 959,50 zł. Środki te były przeznaczone głównie na upiększenie otoczenia cmentarza cholerycznego. Zostały zakupione cyprysy do obsadzenia alejki oraz wykonano tablicę z nazwiskami ofiar epidemii cholery z XIX wieku. Tablica została zamontowana w bramie wejściowej.

W miesiącu kwietniu została nawiązana współpraca z Klubem Iwonicz z Chicago. Prezes Klubu został poinformowany o naszych działaniach na rzecz mieszkańców Iwonicza oraz o planach na przyszłość. Nasze działania są śledzone przez członków Klubu dzięki stronie internetowej. Prezes podziękował za wszystkie prace na rzecz mieszkańców, a Zarząd Klubu przekazał na nasze konto 300 $.

W miesiącu maju rozpoczęła się renowacja przydrożnej kapliczki z 1879 roku w Iwoniczu-Zdroju przy ulicy Zdrojowej. Jej fundatorami byli Państwo Kilarowie. Kapliczka była zarośnięta krzakami i mało zauważalna. Prace obejmowały również renowację zabytkowych drewnianych figur znajdujących się w kapliczce. Całkowity koszt renowacji wyniósł 5.150 zł. Kapliczka odzyskała dawny blask i jest obiektem zainteresowania gości, jak też samych mieszkańców.

Od początku roku kontynuowane były prace przy rozpoczętej w 2015 roku rewitalizacji cmentarza cholerycznego. Został wykonany chodnik do pomnika, ustawiona brama wejściowa, ogrodzono cały teren oraz powstał mały parking. Został wykonany postument kamienny, a na nim posadowiono dwie tablice z nazwiskami 114 osób tam pochowanych. Został również odnowiony i zabezpieczony pomnik pochodzący prawdopodobnie z 1831 roku.

Dnia 5 czerwca podczas uroczystej mszy polowej z udziałem proboszczów naszych parafii cmentarz został poświęcony. Na okoliczność tego wydarzenia został wydany folder z opisem cmentarza, a na stronie internetowej można odszukać pełne listy ofiar epidemii z ich powiązaniami rodzinnymi. Zostały również wykonane tabliczki kierunkowe wskazujące dojście do cmentarza.

Inwestycję tę można było przeprowadzić dzięki wygraniu konkursu Banku Zachodniego WBK i otrzymaniu dotacji w wysokości 10.000 zł. Cmentarz stał się kolejną atrakcją w naszej miejscowości, czego przykładem jest częste odwiedzanie tego miejsca przez mieszkańców, uczestników ruchu geocachingu, jak też kuracjuszy i gości. Dużą pomoc w realizacji projektu okazali Burmistrz Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej użyczając sprzętu i pracowników oraz strażacy z OSP Iwonicz-Zdrój, którzy dokonali wycięcia starych drzew, jak też pracowali przy oczyszczaniu terenu z krzaków. Wiele prac wykonali również osadzeni z zakładu karnego, którzy pracowali na rzecz Gminy.

W dniach od 10 do 20 lipca byliśmy współorganizatorem XV Kursu Wokalistyki Operowej, przeniesionego z Krynicy do Iwonicza-Zdroju przez tenora Opery Śląskiej, profesora Śląskiej Akademii Muzycznej Feliksa Widerę. Uczestniczyło w nim 43 młodych śpiewaków z Polski, Stanów Zjednoczonych, Czech, Rosji, Chin i Japonii. Mieszkańcy i goście mogli wysłuchać sześciu darmowych koncertów w sali kina i w kościele parafialnym. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem czego dowodem była wypełniona po brzegi na każdym koncercie sala kina. Duży wkład pracy w powodzenie tego przedsięwzięcia wykonał kolega Marek Bliżycki, któremu należą się słowa podziękowania. Dzięki temu, iż wszystko przebiegło pomyślnie jest zapewnienie ze strony profesora, że kursy wokalistyki zagoszczą w miesiącu lipcu na stałe w Iwoniczu. Będzie to olbrzymia promocja naszego miasta i Gminy.

Dnia 31 lipca zorganizowaliśmy wspólnie z kołem kombatantów rocznicowe obchody mordu w Lesie Grabińskim. W kościele parafialnym w Iwoniczu odbyła się msza święta pod przewodnictwem proboszcza Kazimierza Giery, a na cmentarzu i pod pomnikiem rozstrzelanych zostały złożone wiązanki kwiatów. Martwi nas jednak fakt, iż w obchodach rocznicowych bierze udział nieliczna grupa osób.

W miesiącu wrześniu przy współpracy z Panem Adamem Nyczem zawitał po raz pierwszy do Iwonicza geocaching. Uczestnicy tego międzynarodowego ruchu turystycznego odwiedzający ciekawe miejsca przybyli również na cmentarz choleryczny oraz pod pomnik w Lesie Grabińskim. Członkowie Zarządu przedstawili grupie turystów z Polski oraz ze Słowacji historię tych miejsc oraz rozdali pamiątkowe foldery i breloczki. Z opinii jednego z uczestników wynikało, iż do tej pory nie wiedział o istnieniu Iwonicza i odkrył go dzięki skrytkom zainstalowanym w tych miejscach pamięci. Jest to kolejny dowód, że nasze działania zostają zauważane nie tylko przez mieszkańców ale są dobrą promocją naszego miasta i Gminy.

W miesiącu wrześniu rozpoczął się pierwszy etap remontu Grobu Nieznanego Żołnierza na iwonickim cmentarzu. Prace obejmowały wymianę płyt betonowych w otoczeniu pomnika na kostkę, malowanie elementów metalowych, odnowienie płyt nagrobnych oraz oczyszczenie otoczenia z krzaków i zeschłych gałęzi. Dużą pomoc okazał Urząd Gminy przekazując nieodpłatnie porozbiórkową kostkę oraz Zakład Gospodarki Komunalnej, którego pracownicy tę kostkę ułożyli. Drugi etap remontu zostanie wykonany w tym roku i będzie obejmował prace betoniarskie oraz zostaną uzupełnione brakujące elementy metalowe ogrodzenia.

W miesiącu październiku została zakończona renowacja wykonanego z piaskowca nagrobka Józefa Puchalskiego zmarłego w 1890 roku. Prawdopodobnie jest to trzeci powstaniec styczniowy pochowany na naszym cmentarzu. Odnowiono także dwa groby żołnierzy polskich, którzy zmarli w „Excelsiorze” w czasie II wojny światowej.

Również w październiku członkowie Stowarzyszenia wraz z uczniami Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu, porządkowali mogiły w Lesie Grabińskim, na cmentarzu cholerycznym jak też otoczenie pomnika żołnierza radzieckiego na górze Winiarskiej. Cieszy nas fakt, iż w prace porządkowe włączyli się młodzi ludzie, którzy z wielkim zapałem i ochotą pracowali i byli ciekawi historii tych miejsc. W tym roku zostanie podpisane porozumienie ze szkołą o dalszej współpracy.

W dniach 30 października i 1 listopada członkowie Stowarzyszenia wraz z uczniami gimnazjum z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju kwestowali na dwóch iwonickich cmentarzach. Mieszkańcy i goście wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat naszych działań. Zebrano 6.745,00 zł, czyli o 300 zł więcej niż rok wcześniej, co interpretujemy jako pozytywną ocenę naszych prac. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na renowację kolejnych nagrobków.

W miesiącu listopadzie został rozstrzygnięty konkurs Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”. W kategorii „Kultura i tożsamość narodowa” nasze Stowarzyszenie zajęło pierwsze miejsce. Została nam również przyznana nagroda w postaci statuetki i vouchera o wartości 5.000 zł. Jest to dla naszego Stowarzyszenia ogromny zaszczyt, otrzymać tak prestiżową nagrodę. W uroczystości rozdania nagród u Marszałka Województwa uczestniczył Burmistrz Gminy, co jeszcze podniosło rangę tej nagrody.

Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w uroczystościach patriotycznych z okazji 3-go maja, jak również w obchodach Święta Niepodległości.

O naszych działaniach ukazywały się artykuły na łamach „Nowego Podkarpacia”, w dwumiesięczniku „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój”, w czasopiśmie „Nasza Wspólnota” oraz w gazetkach parafialnych. Stowarzyszenie zostało dostrzeżone przez rozgłośnię Polskie Radio Rzeszów, TVP 3 Rzeszów oraz Telewizję Obiektyw z Krosna .

            Podsumowując, większość prac zaplanowanych na rok 2016 zostało zrealizowanych. Podjęto też i zrealizowano działania, które pojawiły się w trakcie roku, a ich realizacja mieściła się założeniach statutowych Stowarzyszenia.

Należy podkreślić, że działania naszego Stowarzyszenia realizowane są z datków i darowizn, środków z wygranych projektów, nagród w konkursach oraz ze składek członkowskich.

Na dzień 31.12.2016 r. deklarację członkowską złożyły 23 osoby.

 

Opublikował Marek Bliżycki

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.