Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii Wszystkich Świętych w Iwoniczu przeprowadzonej w dniu 25-tego sierpnia 2013 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1870,52 słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze + 40 koron norweskich

Przeliczenia pieniędzy dokonała komisja w składzie:
1. Rajmund Boczar – prezes Stowarzyszenia
2. Krystyna Gazda – członek zarządu
3. Zofia Jakubowicz – członek

Środki te zostaną wykorzystane do odnowy grobów ks. Poprawskiego oraz powstańca styczniowego Franciszka Ksawerego Wąsowicza.
Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” dziękuje wszystkim którzy włączyli się w tę szczytną akcję.

 

Iwonicz-Zdrój dn 25.08.2013 r

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.