Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii p.w. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w dniu 21 września 2014 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1.360,00 zł. Słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych.
Środki te zostaną w całości wykorzystane do odnowy zabytkowych pomników na cmentarzu w Iwoniczu.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w tę szczytną akcję.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.