Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych przeprowadzonej w dniu 15- tego sierpnia 2013 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1718,99 zł słownie: jeden tysiąc siedemset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy + 20 eurocentów

Przeliczenie pieniędzy przeprowadziła komisja w składzie:
1. Rajmund Boczar – prezes zarządu
2. Jan Kindelski – skarbnik
3. Michał Kielar – członek stowarzyszenia

Środki te zostaną wykorzystane do odnowy grobów ks. Poprawskiego oraz powstańca styczniowego Franciszka Ksawerego Wąsowicza.
Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” dziękuje wszystkim którzy włączyli się w tę szczytną akcję.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.