UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA”OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” PODJĘTA W DNIU 13 LUTEGO 2014 R.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o wysokości składek członkowskich ustalając, że od dnia 01.03.2014 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 5 złotych za miesiąc.

Składki należy wpłacać bezpośrednio na ręce skarbnika Jana Kindelskiego lub na konto Stowarzyszenia.

Uchwała została przegłosowana jednomyślnie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.