UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” PODJĘTA W DNIU 13 LUTY 2014 R.

Walne Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.