Walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

W dniu 16 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.

Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj oraz zastępca burmistrza Pan Jacek Rygiel. Radę Miejską reprezentował jej przewodniczący Pan Rajmund Boczar będący równocześnie prezesem naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczenie zgromadzeniu, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Rajmunda Boczara, członkowie powierzyli wiceprezesowi Markowi Bliżyckiemu.

Prezes Stowarzyszenia Pan Rajmund Boczar złożył sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Pan Michał Kielar.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Pan Marek Ryniak.

Następnie Prezes przedstawił projekt planu pracy na 2019 rok.

Przed udzieleniem absolutorium Zarządowi i przyjęciem planu pracy, przewodniczący zebraniu wiceprezes Marek Bliżycki zaprosił wszystkich zgromadzonych do dyskusji.

W dyskusji nad działalnością, planem pracy Stowarzyszenia oraz perspektywą jego rozwoju wzięli udział członkowie i zaproszeni goście. Pojawiło się wiele ciekawych wątków, które warto rozważyć, ponieważ mieszczą się w idei przewodniej Stowarzyszenia zawartej w słowach „Ocalić od zapomnienia”, trzeba jednak znaleźć dla nich źródła finansowania. Ożywiona i merytoryczna dyskusja została przerwana gorącym posiłkiem i po tym poczęstunku była kontynuowana. Ważnym wątkiem tej dyskusji były propozycje poszerzenia zakresu działań Stowarzyszenia i wyjścia poza cmentarze, jednak cały czas trzymając się idei zawartej w nazwie „Ocalić od zapomnienia”. Uczestnicy dyskusji mieli świadomość, że poszerzenie działań Stowarzyszenia będzie się wiązało ze zmianą zapisów w Statucie i upoważnili Zarząd do podjęcia działań w tej sprawie.

Walne Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Również jednomyślnie przyjęto plan pracy Stowarzyszenia na bieżący rok dając Zarządowi prawo wprowadzania zmian wynikających z wniosków sformułowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków, jednak uzależniając te zmiany od aktualnego stanu finansów. Należy podkreślić, że w bieżącym roku Stowarzyszenie mocno zaangażuje się w organizację dwóch dużych imprez. 15 czerwca Stowarzyszenie będzie głównym współorganizatorem III Forum Organizacji Pozarządowych Beskidu Niskiego, które odbędzie się w Iwoniczu-Zdroju, przy udziale ponad 120 gości. Natomiast około 24 lipca będzie współorganizować 75 rocznicę mordu w Lesie Grabińskim, co wiąże się z szerokim zakresem przygotowań organizacyjnych i porządkowych w Lesie Grabińskim i przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Zarząd skierował prośbę do wszystkich członków o zaangażowanie się w prace przy organizacji wymienionych imprez. Stowarzyszenie kolejny już rok będzie wspomagać organizację Warsztatów Wokalistyki Operowej, których celem jest promowanie naszej Gminy.

Z tą świadomością czekającej wszystkich pracy Walne Zgromadzenie zostało zakończone.

Tekst: Marek Bliżycki, zdjęcia: Michał Kielar

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.