Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

W dniu 12 marca 2022 roku w iwonickim amfiteatrze odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.

Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością zastępca burmistrza Pan Jacek Rygiel oraz dyrektor ZGK Pan Dawid Rygiel. Radę Miejską reprezentował jej przewodniczący Pan Rajmund Boczar będący równocześnie Prezesem naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczenie Zgromadzeniu, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Rajmunda Boczara, członkowie powierzyli wiceprezesowi Markowi Bliżyckiemu.

Prezes Stowarzyszenia Pan Rajmund Boczar złożył sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok. W swoim sprawozdaniu Prezes podziękował burmistrzom za wielowymiarową pomoc przy organizacji statutowych prac Stowarzyszenia. Specjalne podziękowania Prezes skierował do dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju, Pana Dawida Rygla, który nie tylko pomógł Stowarzyszeniu przy organizacji prac związanych z modernizacją zejścia do pomnika w Lesie Grabińskim, ale w swoim czasie wolnym pracował razem z członkami Stowarzyszenia przy instalowaniu nowych poręczy.

Sprawozdanie finansowe przedstawił nowy skarbnik Stowarzyszenia Pan Marek Rygiel, który został powołany na tę funkcję przez Zarząd w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, zastępując na tej funkcji Pana Michała Kielara.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Pan Marek Ryniak wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi za ubiegły rok.

Następnie Prezes przedstawił projekt planu pracy na 2022 rok.

 

Przed głosowaniami nad zatwierdzeniem sprawozdań, udzieleniem absolutorium Zarządowi i przyjęciem planu pracy, przewodniczący Zgromadzeniu wiceprezes Marek Bliżycki zaprosił wszystkich zgromadzonych do dyskusji.

W dyskusji nad działalnością, planem pracy Stowarzyszenia oraz perspektywą jego rozwoju wzięli udział członkowie i zaproszeni goście. Pojawiło się wiele ciekawych wątków mieszczących się w idei przewodniej Stowarzyszenia zawartej w słowach „Ocalić od zapomnienia”. Kilka ze zgłoszonych wniosków zostało włączonych do planu pracy na 2022 rok.

Dyskutujący realnie ocenili możliwości finansowe Stowarzyszenia i zapisali w planie pracy realizację niektórych pomysłów jako pomoc organizacyjną przy realizacji przedsięwzięć, a nie pełne finansowanie.

Prezes Rajmund Boczar poinformował zgromadzonych, że firma świadcząca usługi konserwatorskie, z którą przez wiele lat współpracowało Stowarzyszenie (dobra jakość usług i rozsądne ceny), zrezygnowała ze współpracy z nami najprawdopodobniej z powodu zawieszenia działalności. Trzeba będzie teraz wyszukać inną firmę, która nie postawi wygórowanych warunków finansowych.

Walne Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za ubiegły rok. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Również jednomyślnie przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu w minionym roku oraz plan pracy Stowarzyszenia na bieżący rok, dając Zarządowi prawo wprowadzania zmian wynikających z wniosków sformułowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków, jednak uzależniając te zmiany od aktualnego stanu finansów.

Walne Zgromadzenie poprzez jednomyślne głosowanie usankcjonowało wprowadzenie do Zarządu

Pana Marka Rygla z funkcją skarbnika oraz Pana Józefa Sucha jako członka Komisji Rewizyjnej w miejsce Pana Sławomira Oziomka.

Należy podkreślić, że w bieżącym roku Stowarzyszenie będzie realizować projekty obejmujące konserwację drewnianych wiat w Lesie Grabińskim i na cmentarzu ofiar cholery oraz renowację pomnika na grobie Państwa Jachimskich. Stowarzyszenie opracuje zawartość merytoryczną tablicy, którą planuje postawić przed bramą prowadzącą do pomnika w Lesie Grabińskim, zleci jej wykonanie oraz zamocuje w określonym miejscu. Stowarzyszenie wykona lub będzie inicjatorem innych prac służących iwonickiej społeczności. Możliwe, że zostaną ogłoszone projekty z większościowym finansowaniem, które pozwolą na realizację szerszego zakresu działań.

Zanim przewodniczący Marek Bliżycki wygłosił formułę o zamknięciu Walnego Zgromadzenia, seniorka naszego Stowarzyszenia, Pani Zofia Jakubowicz, mocnym głosem rozpoczęła recytację mickiewiczowskiej REDUTY ORDONA.

Nam strzelać nie kazano. – Wstąpiłem na działo

I spojrzałem na pole; dwieście armat grzmiało.

Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi,

Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi; […]

Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona,

Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona.

Sześć tylko miała armat; wciąż dymią i świecą;

I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą,

Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy,

Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. […]

Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia?

Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia?

Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy,

Król wielki, samowładnik świata połowicy;

Zmarszczył brwi, – i tysiące kibitek wnet leci;

Podpisał, – tysiąc matek opłakuje dzieci;

Skinął, – padają knuty od Niemna do Chiwy.

Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy,

Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,

Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, –

Warszawa jedna twojej mocy się urąga,

Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, […]

Car dziwi się – ze strachu drżą Petersburczany,

Car gniewa się – ze strachu mrą jego dworzany;

Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara

Jest Car. – Car gniewny: umrzem, rozweselim Cara.

[…]

Historia na wschód od Polski dotarła do tego wersetu Reduty Ordona.

Jak się potoczy dalej?

Oby nie była zgodna z obrazem namalowanym przez Adama Mickiewicza w dalszej części utworu.

 

W czasie trwającej brutalnej i ludobójczej agresji Rosji na Ukrainę strofy tego wiersza, który nic nie stracił ze swej aktualności pomimo upływu 200 lat, stały się hołdem dla bohatersko walczącego o swoją niepodległość narodu ukraińskiego.

W nastroju dalekim od radosnego Walne Zgromadzenie zostało zakończone.

 

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.