Franciszek Ksawery Wąsowicz – historia renowacji grobu

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” rozpoczęło swoją działalność w roku 2013, czyli roku 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Członkowie Zarządu uznali za rzecz oczywistą odrestaurowanie w pierwszej kolejności jednego z grobów powstańców styczniowych pochowanych na starym cmentarzu w Iwoniczu. Wybór padł na grób Franciszka Ksawerego Wąsowicza. Stan nagrobka był opłakany. Żelazny, częściowo zardzewiały krzyż z tabliczką i spękany, wbity w ziemię betonowy nagrobek. Możliwość przywrócenia nagrobka do stanu pierwotnego praktycznie nie istniała. Zapadła decyzja o postawieniu nowego, współczesnego pomnika. Nie wszyscy mieszkańcy Iwonicza zaakceptowali ten pomysł. Zarząd uznał jednak, że nowy nagrobek z czytelnym napisem będzie lepiej głosił chwałę polskiego powstańca.

Postawiono nowy nagrobek i wówczas zrodził się pomysł, aby ten pierwszy grób ocalony od zapomnienia poświęcić uroczyście, a uroczystości nadać charakter gminnych obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Tak też uczyniono i w dniu 15 września 2013 roku na cmentarzu, przy grobie powstańca Franciszka K. Wąsowicza odbyła się podniosła uroczystość. Opis przebiegu uroczystości zilustrowany zdjęciami i filmem można znaleźć TUTAJ

Pomnik  powstańca po renowacji przedstawiają poniższe fotografie.

Tekst i zdjęcia Marek Bliżycki