Wąsowicz Franciszek Ksawery

(1839 – 1932)

POWSTANIEC STYCZNIOWY

 

Franciszek Ksawery Wąsowicz urodzony w Warszawie (wg napisu na nagrobku w 1842 r.), weteran powstania styczniowego. Po upadku powstania schronił się w Galicji i zamieszkał w Iwoniczu.

W iwonickich księgach parafialnych nazwisko Franciszka Ksawerego Wąsowicza pojawia się tylko raz, w księdze pogrzebów z roku 1932 r. Widnieje tam zapis dokonany przez ks. Józefa Rafę: „Franciscus Xaverius Nieczuja Wąsowicz (…) Veteranus (…) 1863, Varsaviae natus…” Tamże odnotowano, że mieszkał w Iwoniczu przy ulicy Zdrojowej, niestety numer domu nie został podany.

W chwili śmierci miał 93 lata (dies vita 93). Udokumentowane zostało, że zmarł 11.04.1932 r., z czego wynika, że Franciszek Ksawery Wąsowicz urodził się w 1839 r., a nie w 1842, jak zaznaczono na nagrobku.

Zniszczony grób z żelaznym krzyżem Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zastąpiło w 2013 roku współczesnym nagrobkiem, wiążąc jego poświęcenie z uroczystymi obchodami 150 rocznicy Powstania Styczniowego.

 

Źródła:

Opracowano na podstawie dokumentów parafialnych Parafii Iwonicz