Władze

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Rajmund Boczar
Wiceprezes Marek Bliżycki
Wiceprezes Kazimierz Deręg (od 28.01.2017 r.)
Sekretarz Andrzej Jakubczyk (od 28.01.2017 r.)
Skarbnik Marek Rygiel (od 20.07.2021 r.)

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Przewodniczący Marek Ryniak
Członkowie

Teresa Kielar (od 12.02.2016 r.)
Józef Such (od 12.03.2022 r.)