Władze

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Rajmund Boczar
Wiceprezes Marek Bliżycki
Wiceprezes Kazimierz Deręg (od 28.01.2017 r.)
Sekretarz Andrzej Jakubczyk (od 28.01.2017 r.)
Skarbnik Jan Kindelski

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Przewodniczący Marek Ryniak
Członkowie

Sławomir Oziomek
Teresa Kielar (od 12.02.2016 r.)