Wniosek do konkursu „Patriotyzm Jutra”

Wniosek do konkursu „Patriotyzm Jutra”

Dłuższa przerwa w informowaniu obserwatorów naszej strony o pracach Stowarzyszenia nie była spowodowana snem zimowym. Członkowie Zarządu byli w tym czasie zaangażowani w przygotowanie kolejnych działań, o których poinformuję w tym i kolejnym artykule.

Cieszymy się, że mieszkańcy obserwując aktywność Stowarzyszenia podpowiadają możliwości pozyskania dodatkowych środków. Taką podpowiedź otrzymaliśmy w lutym od mieszkańca, który przyniósł Prezesowi gazetę z artykułem o ogłoszonym przez Muzeum Historii Polski konkursie pod nazwą „Patriotyzm Jutra” sądząc, że nas ten konkurs może zainteresować. Po zapoznaniu się z formułą i bardzo rygorystycznym regulaminem konkursu stwierdziliśmy, że mamy pomysł, który mieści się w założeniach konkursu. Dopracowanie pomysłu, znalezienie potencjalnych wykonawców prac specjalistycznych, a następnie zrozumiałe opisanie projektu w generatorze wniosków oraz stworzenie rzetelnego kosztorysu zajęły sporo czasu. W dniu 3 marca projekt został drogą elektroniczną przesłany do organizatora. Ogłoszenie wyników ma nastąpić do dnia 5 maja. Jeśli nasz wniosek przejdzie przez potrójne sito kwalifikacji i uzyska akceptację komisji konkursowej, to pozyskamy około 25 000 złotych na realizację naszego pomysłu związanego ze starym cmentarzem i skierowanego do szerokiego grona odbiorców. Jeśli nie otrzymamy tych środków, wówczas projekt ten będziemy realizować drobnymi krokami w kolejnych latach naszej działalności.

Na czym polega projekt dowiedzą się Państwo, jeśli rozstrzygnięcia konkursu będą pozytywne dla Stowarzyszenia.

Marek Bliżycki

Dodaj komentarz