Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków – termin przesunięty!

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków, które – być może – odbędzie się w dniu 28 marca 2020 r. (sobota) o godzinie 17.00 w amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju. Powodem przesunięcia Zgromadzenia są decyzje Rządu w sprawie zgromadzeń.

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 r.
  5. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
  7. Omówienie projektu planu pracy na 2020 rok.
  8. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdań
– udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
– zatwierdzenie planu pracy na 2020 rok
– ustalenie wysokości składek członkowskich.

10. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy na zebranie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.