Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ISOOZ. 10 lat działalności

Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, które odbędzie się w dniu 18 marca 2023 r. (sobota) o godzinie 16.00 w remizie OSP w Iwoniczu.
Zgromadzenie podsumuje 10 lat działalności Stowarzyszenia dla iwonickiej społeczności.

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków – wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad.                   
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności za lata od 2018 do 2023 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe za okres kadencji.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Głosowanie poszczególnych uchwał i wniosków Komisji Rewizyjnej.
 13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 14. Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Iwonickiego Stowarzyszenia.
 15. Przedstawienie planu pracy Zarządu na 2023 rok.
 16. Dyskusja programowa. Wystąpienia Gości Zgromadzenia.
 17. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 18. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy na Zgromadzenie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.