Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii Wszystkich Świętych w Iwoniczu przeprowadzonej w dniu 25-tego sierpnia 2013 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1870,52 słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze + 40 koron norweskich

Czytaj dalej

Sprawozdanie ze zbiórki pieniężnej

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na terenie Parafii Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych przeprowadzonej w dniu 15- tego sierpnia 2013 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 1718,99 zł słownie: jeden tysiąc siedemset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy + 20 eurocentów

Czytaj dalej

Pierwsza akcja Stowarzyszenia

Dnia 19 lipca 2013 roku członkowie Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” podjęli inicjatywę uprzątnięcia otoczenia, jak też samego grobu żołnierza radzieckiego, który zginął w czasie drugiej wojny światowej. Grób znajduje się w lesie na Górze Winiarskiej. Prace polegały na wycięciu krzaków, które całkowicie zasłaniały płytę nagrobną, czyszczenie samej płyty, porządkowanie otoczenia grobu, oraz wykoszeniu ścieżki doprowadzającej do grobu. Miejsce to jest często odwiedzane przez osoby wędrujące po ścieżkach leśnych. Dowodem jest fakt, iż na płycie jest sporo zniczy. Pojawiają się również świeże wiązanki kwiatów. W tym miejscu należy się szczególne podziękowanie Panu Piotrowi Nyczowi za pomoc w porządkowaniu tego miejsca.

Czytaj dalej