Czas na działanie. Stowarzyszenie nareszcie w swojej siedzibie.

17 czerwca Zarząd Stowarzyszenia wzmocniony Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej spotkał się stacjonarnie, po półrocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, aby dokonać ustaleń dotyczących realizacji planu pracy na 2020 rok. Zarząd spotkał się po raz pierwszy w swojej, miejmy nadzieję, stałej siedzibie, którą jest jedno z pomieszczeń GOK w iwonickim amfiteatrze. O uzyskanie takiego pomieszczenia zabiegał od dawna Prezes Rajmund Boczar i jego starania zostały uwieńczone powodzeniem. Sprzęt w pomieszczeniu należy do GOK, ale Prezes zadbał o wystrój związany z działalnością Stowarzyszenia. Trwa kompletowanie mebli i niezbędny będzie pewien remont odświeżający pomieszczenie.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się od podsumowania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków, które z powodu epidemii odbyło się w drugiej połowie maja na drodze korespondencyjnej. Na 22 członków Stowarzyszenia podpisane dokumenty złożyło 19 osób, co oznacza prawomocność Zgromadzenia. Członkowie przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Członkowie udzielili absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzili plan pracy na 2020 rok. Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia dało Zarządowi możliwość realizacji założeń planu pracy w bieżącym roku.

Zarząd przyjął robocze założenia realizacyjne planu pracy na najbliższe miesiące.

W maju skład osobowy Stowarzyszenia powiększył się o jednego nowego członka i prawdopodobnie nastąpią przyjęcia kolejnych członków. Na początku czerwca została dokonana wymiana materiałów informacyjnych w czterech gablotach Stowarzyszenia przy kościołach i na cmentarzach. Pozostała jeszcze wymiana materiałów w gablotach w altanie przy pomniku w Lesie Grabińskim. Przed uroczystościami obchodów 76 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim musi nastąpić konserwacja elementów drewnianych zabezpieczających zejście do pomnika oraz ogrodzenia cmentarza cholerycznego. Na prowadzenie prac w tym zakresie nie pozwalają ciągłe opady deszczu i wysoka wilgotność powietrza. Zarząd stwierdził, że część elementów drewnianych będzie musiała zostać wymieniona. Drewno należy pozyskać w roku bieżącym, a prace wykonać w roku przyszłym. Ustalono wstępnie, że uroczysta polowa msza święta związana z rocznicą mordu odbędzie się w tym roku w dniu 24 lipca (piątek) przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a po mszy delegacje przemieszczą się do Lasu Grabińskiego aby złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze pod pomnikiem zamordowanych. W pierwszej połowie lipca zostanie złożony po renowacji i ustawiony na swoim miejscu pomnik na grobie zmarłej ponad 100 lat temu 14-letniej Władysławy Kielar. Rozpocznie się również renowacja kolejnych dwóch pomników. Planowane jest uporządkowanie otoczenia i dojścia do grobu radzieckiego żołnierza na zboczu Góry Winiarskiej w Iwoniczu-Zdroju. Odbędzie się też tradycyjna kwesta na cmentarzach w Święto Wszystkich Świętych, które w tym roku przypada w niedzielę.

Ożywioną dyskusję na zebraniu wywołał problem śmieci pojawiających się od wielu miesięcy przy gablocie Stowarzyszenia na starym cmentarzu. Nie pomagają pisane prośby o wynoszenie zużytych zniczy do kontenerów lub zabieranie zużytych wkładów do domu. Od wielu miesięcy wejście główne na stary cmentarz ma wątpliwą śmieciową „ozdobę”. Prezes Rajmund Boczar spowodował postawienie obok naszej gabloty pojemnika na śmieci ale to działanie zostało oprotestowane przez członków rodziny osoby spoczywającej w grobie przy wejściu na cmentarz i pojemnik został usunięty. Na zebraniu pojawił się pomysł ustawienia pojemnika przed wejściem, na zewnątrz cmentarza, z przeznaczeniem tylko na zużyte znicze i wkłady do zniczy, opróżnianego regularnie przez iwonicki ZGK. Zachodzi jednak obawa, że pozbawieni kultury i elementarnego poczucia estetyki niektórzy mieszkańcy naszych miejscowości zaczną obok pojemnika składać worki ze śmieciami, opony i inne badziewie zaśmiecając skutecznie parking cmentarny i wejście na cmentarz. Obszar byłby monitorowany ale o zachowaniu czystości w tym miejscu powinna decydować kultura a nie strach przed ukaraniem.

Pracowite posiedzenie Zarządu zakończono decyzją, że kolejne zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia odbędzie się w pierwszej połowie lipca.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.