Gazda Stanisław

1902 – 1939

UCZESTNIK WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ, DYTIATYNIAK

Urodzony 7 listopada 1902 r. w dzielnicy uzdrowiskowej Iwonicza, obecnie ulica Kwiatowa.
Ochotnik Wojska Polskiego od 1918 roku, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, kierowca samochodów pancernych i osobowych, uczestnik Bitwy Warszawskiej (13-25 sierpnia 1920 r.). W 1920 roku był kierowcą kpt. Jana Gabrysia, jako oficera sztabowego i dowódcy 13 pułku piechoty. W tej roli mógł uczestniczyć w bitwie pod Dytiatynem 16 września 1920 roku, ponieważ 13 pułk piechoty był w tej bitwie dowodzony przez kpt. Jana Gabrysia. Po demobilizacji został właścicielem pierwszej taksówki w Iwoniczu (Zdroju). Był członkiem Zarządu Związku Dytiatyniaków w Krakowie. W okresie międzywojennym działał w Związku Strzeleckim w Iwoniczu.
Zmarł w Iwoniczu 17 kwietnia 1939 roku.
PS. Dokładana analiza dwóch niezależnych wykazów osób odznaczonych orderem Virtuti Militari nie pozwoliła na ustalenie czy i kiedy Stanisławowi Gaździe nadano ten order. Brak jest też dowodów materialnych w postaci samego orderu lub legitymacji potwierdzającej jego nadanie.
Potomkowie Stanisława Gazdy podają również inne okoliczności śmierci niż zamieszczone w prezentowanym artykule.

Źródła:
Kielar Mariola – nadesłane materiały własne o swoim dziadku
https://forum.odkrywca.pl/profile/61589-RDW60/content/?type=forums_topic_post