Jakubowicz Józef

(1858 – 1919)

WÓJT GMINY IWONICZ NA PRZEŁOMIE XIX-XX W.

 
Józef Jakubowicz ur. 27.02.1858 r. w Iwoniczu. Wójt (naczelnik) gminy Iwonicz, z zawodu cieśla. W księdze zapowiedzi 19.02.1885 r. odnotowano wpis o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego Józefa Jakubowicza, syna Michała i Katarzyny z Ryglów z Ludwiką Such córką śp. Jędrzeja Sucha i Magdaleny. Ślub odbył się 19 listopada 1885r.

Funkcję wójta pełnił Józef Jakubowicz w Iwoniczu na przełomie wieku XIX/XX, kiedy to proboszczem parafii był ks. Antoni Podgórski. Wówczas udzielał się również swą pracą społeczną nauczyciel Karol Filipowicz. Uważa się, że tych trzech zaangażowanych społecznie ludzi przyczyniło się znacznie do rozwoju naszej miejscowości. Według zapisu w dokumentach z roku 1900, Józef Jakubowicz przyczynił się m. in. do zorganizowania w Iwoniczu Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej .

Zmarł w roku 1919.

Na nagrobku Józefa Jakubowicza widnieją nieprawidłowe daty urodzin i śmierci. Można się domyślać, że zniszczoną płytę nagrobną z piaskowca ktoś usiłował odnowić, a cyfry, zatarte przez czas, odczytano błędnie. Zapisy w dokumentach parafialnych wyjaśniają wszelkie wątpliwości.

 

Źródła:

Opracowano na podstawie dokumentów parafialnych Parafii Iwonicz  oraz dokumentacji z 1900 r. dotyczącej założenia Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu.