Konkurs dla młodzieży „Aby umarli mogli żyć” – podsumowany

Po dwóch tygodniach indywidualnego zapoznawania się z pracami konkursowymi, w dniu 4 lipca, Komisja Konkursowa na posiedzeniu w pełnym składzie dokonała końcowej analizy prac i ustaliła, które prace i ich autorzy zostaną nagrodzeni. Przyznano 7 równorzędnych nagród i jedną nagrodę pozakonkursową. Najwięcej, bo 5 nagród, otrzymały prace z Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, jedną nagrodę otrzymała praca z Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu-Zdroju i jedną praca ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju. Nagrodę pozakonkursową otrzymała praca z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Nazwiska osób nagrodzonych ujawnione zostaną na koncercie promującym nasz projekt w pierwszej połowie października, na który już teraz zapraszamy wszystkich uczestników konkursu, ich rodziców i nauczycieli.

Komisja Konkursowa doceniła prace posiadające widoczny walor samodzielności i duży wkład pracy uwidoczniony w przeprowadzonych wywiadach z członkami rodzin lub ludźmi znającymi fakty z życiorysów osób opisywanych. Doceniono też autorów, którzy korzystali z różnorodnych źródeł. Sami wykluczyli się z możliwości otrzymania nagród ci autorzy, którzy nie spełnili wymogów regulaminowych. Częstym błędem był brak wymienionych źródeł, z których korzystał autor pracy. Jedna osoba nie nadesłała wersji elektronicznej. Kilka opracowań było bardzo krótkich albo wykorzystano w sposób dosłowny jedno źródło internetowe, co członkowie Komisji skrupulatnie sprawdzali. Co do prac nagrodzonych wszyscy członkowie Komisji byli zgodni, że są to najlepsze prace.

Teraz Komisja Konkursowa została przekształcona w Zespół Redakcyjny, którego zadaniem będzie przygotowanie not biograficznych osób znaczących pochowanych na starym cmentarzu z wykorzystaniem materiałów zawartych w pracach konkursowych uczniów.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia jeszcze raz dziękują wszystkim uczniom za wzięcie udziału w konkursie, a Zarząd bardzo gorąco dziękuje członkom Komisji za poświęcony społecznie czas na analizę i ocenę prac konkursowych.

Tekst i zdjęcia Marek Bliżycki

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.