Plany pracy Stowarzyszenia

Plan pracy Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na 2023 rok

 1. Wymycie postumentu pomnika Matki Boskiej Przedziwnej i uporządkowanie otoczenia.
 2. Zabezpieczenie – konserwacja drewnianej wiaty w Lesie Grabińskim.
 3. Uporządkowanie terenu wokół pomnika w Lesie Grabińskim po przeprowadzonych pracach renowacyjnych.
 4. Wytypowanie dwóch nagrobków do prac odnowieniowych i rozpoczęcie renowacji.
 5. Sanitarna przecinka drzew na cmentarzu cholerycznym.
 6. Zawarcie umowy o współpracy z jedną ze szkół w Gminie.
 7. Współpraca przy wydaniu pamiętnika Pana Jana Pytera o życiu okupacyjnym w Iwoniczu.
 8. Zorganizowanie obchodów 79 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim.
 9. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na cmentarzach iwonickich.
 10. Udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.
 11. Stała współpraca z Gminą, ze szkołami z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju, z OSP w Iwoniczu-Zdroju oraz z ZGK w Iwoniczu-Zdroju.
 12. Działania w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.
 13. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania członków wspierających.

Plan pracy Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na 2022 rok

 1. Zabezpieczenie drewnianych wiat w Lesie Grabińskim i na cmentarzu cholerycznym.
 2. Renowacja grobowca Państwa Jachimskich na cmentarzu w Iwoniczu.
 3. Zredagowanie, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej przy bramie prowadzącej do pomnika pomordowanych w Lesie Grabińskim.
 4. Wykonanie i ustawienie tablicy na nekrologi przy wejściu na stary cmentarz w Iwoniczu.
 5. Zorganizowanie obchodów 78 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim.
 6. Sanitarna przecinka drzew na cmentarzu cholerycznym.
 7. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na cmentarzach iwonickich.
 8. Udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.
 9. Pomoc przy wydaniu wspomnień Pana Pytera o życiu okupacyjnym w Iwoniczu oraz umieszczenie wspomnień na stronie internetowej Gminy.
 10. Pomoc organizacyjna przy restauracji starego kościoła w Iwoniczu-Zdroju.
 11. Stała współpraca z Gminą, ze szkołami z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju, z OSP w Iwoniczu-Zdroju oraz z ZGK w Iwoniczu-Zdroju.
 12. Działania w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

Plan pracy Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na 2021 rok

 1. Dokończenie rewitalizacji kapliczki zdrojowej.
 2. Realizacja projektu dofinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza obejmującego:  Odrestaurowanie pomnika na grobie Jakóba Kinela.
  Wykonanie dwóch pomników na grobach żołnierzy polskich na starym cmentarzu.
  Wyszukanie informacji o historii życia i śmierci poległych żołnierzy.
 3. Zabezpieczenie elementów drewnianych w Lesie Grabińskim i na cmentarzu cholerycznym.
 4. Zorganizowanie obchodów 77 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim.
 5. Nadzór nad wykonaniem renowacji kapliczki w Lubatówce.
 6. Podjęcie przygotowań do renowacji kapliczki przy ul. Długiej w Iwoniczu (Wielki Brzeg).
 7. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na cmentarzach iwonickich.
 8. Udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.
 9. Stała współpraca z Gminą, szkołami z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju.
 10. Działania w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia

Plan pracy Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na 2020 rok

 1. Poszukanie i urządzenie pomieszczenia na siedzibę Stowarzyszenia.
 2. Wytypowanie i renowacja dwóch zabytkowych pomników na starym cmentarzu w Iwoniczu.
 3. Pomoc przy rewitalizacji kapliczki przydrożnej w miejscowości Lubatówka.
 4. Zorganizowanie uroczystości 76 rocznicy mordu w Lesie Grabińskim.
 5. Zabezpieczenie elementów drewnianych w Lesie Grabińskim oraz na cmentarzu cholerycznym.
 6. Rewitalizacja grobu żołnierza radzieckiego na górze Winiarskiej.
 7. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na cmentarzach iwonickich.
 8. Udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych.
 9. Współpraca z Gminą, szkołami z Iwonicza i Iwonicza -Zdroju.
 10. Stałe działania dotyczące zdobywania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenia rozmów z mieszkańcami, a przede wszystkim z młodzieżą w celu pozyskania nowych członków do prac w naszym Stowarzyszeniu.

Plan pracy Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na 2019 rok

 1. Renowacja pomnika na grobie Anieli Januszewskiej.
 2. Wykonanie tablicy ze zdjęciami zamordowanych partyzantów przy pomniku w Lesie Grabińskim.
 3. Ustawienie tablicy informacyjnej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
 4. Zorganizowanie III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego w miesiącu czerwcu.
 5. Zorganizowanie uroczystości uczczenia 75 rocznicy mordu w Lesie Grabińskim przypadającej 24 lipca.
 6. Pomoc przy organizacji w lipcu Warsztatów Wokalistyki Operowej.
 7. Utrzymywania porządku oraz wykonywanie wszelkich prac konserwujących na cmentarzu cholerycznym
  i w lesie Grabińskim.
 8. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na iwonickich cmentarzach.
 9. Udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych.
 10. Aktualizowanie opracowanego w 2016 r. interaktywnego planu starego cmentarza, poprzez poszerzanie
  o kolejne biogramy ludzi zasłużonych.
 11. Poszerzanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy.
 12. Praca nad pozyskiwaniem nowych członków Stowarzyszenia spośród wolontariuszy i miłośników historii Iwonicza.
 13. Stałe działania dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

Plan pracy Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na 2018 rok

 1. Dokończenie renowacji Grobu Nieznanego Żołnierza i jego otoczenia.
 2. Ustawienie tablicy informacyjnej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
 3. Renowacja pomnika na grobie Wojciecha Penara zamordowanego w Lesie Grabińskim.
 4. Renowacja pomnika na grobie Błażeja Kramarza i rodziny Penarów.
 5. Odnowienie płyty nagrobnej na grobie Józefa Jakubowicza, wójta gminy Iwonicz z przełomu XIX i XX wieku.
 6. Wykonanie tablicy ze zdjęciami zamordowanych partyzantów przy pomniku w Lesie Grabińskim.
 7. Wydanie albumu o twórczości malarza-batalisty Stanisława Studenckiego.
 8. Praca nad pozyskiwaniem nowych członków Stowarzyszenia spośród wolontariuszy i miłośników historii Iwonicza.
 9. Zwiększenie różnorodności form promocji Stowarzyszenia poprzez urządzenie kącików Stowarzyszenia w szkolnych i publicznych bibliotekach na terenie Gminy, organizowanie konkursów i szerszą współpracę ze szkołami.
 10. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na iwonickich cmentarzach.
 11. Udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych.
 12. Stałe działania dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

Plan pracy Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na 2017 rok

 1. Dokończenie renowacji Grobu Nieznanego Żołnierza.
 2. Remont pomnika aktora Stanisława Dębicza.
 3. Renowacja pomnika Ks. Podgórskiego.
 4. Wykonanie nowego pomnika na grobie malarza-batalisty Stanisława Studenckiego oraz wydanie albumu ukazującego twórczość artysty.
 5. Opracowanie planu starego cmentarza z zaznaczeniem grobów historycznych i zabytkowych.
 6. Wykonanie tablicy ze zdjęciami zamordowanych partyzantów przy pomniku w Lesie Grabińskim.
 7. Ustawienie tablicy informacyjnej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
 8. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na cmentarzach iwonickich.
 9. Udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych.
 10. Podjęcie współpracy z Zespołem Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu.
 11. Podjęcie działań w celu nawiązania kontaktu z potomkami rodziny Załuskich służące przyszłej renowacji rodzinnego grobowca.
 12. Stałe aktualizowanie informacji o działalności Stowarzyszenia w gablotach i na stronie internetowej.
 13. Stałe działania dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

Plan pracy Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na 2016 rok

 1. Realizacja II etapu projektu BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam” – renowacja i adaptacja cmentarza cholerycznego.
 2. Renowacja przydrożnej kapliczki w Iwoniczu-Zdroju.
 3. Odnowienie dwóch zabytkowych pomników na iwonickim cmentarzu:

            1) Józefa Puchalskiego z 1890 r. – prawdopodobnie powstańca styczniowego

            2) Stanisława Janiszewskiego z 1913 r.

 1. Wykonanie planu starego cmentarza z zaznaczeniem grobów historycznych i zabytkowych.
 2. Podjęcie współpracy z Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju oraz z Zespołem Szkół w Iwoniczu.
 3. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na cmentarzach iwonickich.
 4. Udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych.
 5. Stałe aktualizowanie informacji o działalności Stowarzyszenia w gablotach i na stronie internetowej.
 6. Stałe działania dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie dodatkowych prac zgodnych z ideą Stowarzyszenia w przypadku posiadania niezbędnych środków finansowych.

 Plan działań Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w 2015 roku

 1. Realizacja projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” BZ WBK.
 2. Renowacja pomnika Seweryny Kandefer.
 3. Renowacja pomnika c.k. inspektora szkolnego Józefa Korwina Krukowicza.
 4. Odnowienie płyty nagrobnej matki ks. Podgórskiego, Agaty z Hydzików Podgórskiej.
 5. Odnowienie pomnika Państwa Penar.
 6. Renowacja pomnika Stanisława Dębicza – aktora.
 7. Wykonanie planu starego cmentarza z zaznaczeniem grobów historycznych i zabytkowych.
 8. Podjęcie współpracy z Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju oraz z Zespołem Szkół w Iwoniczu.
 9. Przeprowadzenie listopadowej kwesty na cmentarzach iwonickich.
 10. Udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych.
 11. Stałe działania dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.
 12. Zorganizowanie koncertu charytatywnego połączonego z aukcją.

Plany działań Stowarzyszenia w 2014 roku

– Wykonanie folderu o iwonickim starym cmentarzu,

– Nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy i Uzdrowiskiem Iwonicz S.A.,

– Zorganizowanie aukcji podczas środowiskowych imprez okolicznościowych,

– Odrestaurowanie dwóch historycznych grobów:

 • ks. Karola Poprawskiego – długoletniego proboszcza parafii w Iwoniczu (1848-1878),
 • Jana Wiśniewskiego – powstańca styczniowego,

– Przeprowadzenie kwesty podczas Święta Zmarłych.

Osoby, którym bliska jest idea zachowania tożsamości historycznej poprzez dbałość o miejsca pochówku osób zasłużonych dla Polski i dla naszego środowiska, prosimy o wsparcie finansowe na konto:

49 1090 2590 0000 0001 4453 0570

Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: ocaliwonicz@op.pl

„UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA, DOKĄD PAMIĘCIĄ SIĘ IM PŁACI”

Wisława Szymborska