SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” ZA 2014 ROK

Sprawozdanie wygłosił Prezes Stowarzyszenia Pan Rajmund Boczar      

            Na wstępie pragnę przypomnieć, iż nasze Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2013 roku a statutowymi działaniami jest odnowa, konserwacja zabytkowych i historycznych grobów na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój odnowa i konserwacja przydrożnych kapliczek, jak też wszechstronne propagowanie informacji o historycznych mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych.

            W 2014 roku działania Stowarzyszenia przedstawiają się następująco:

            Odnowiono zaniedbany i zapomniany grób ziemny długoletniego kupca iwonickiego Jana Kielarowskiego. Wykonano nowy drewniany krzyż na wzór zniszczonego starego krzyża oraz wykonano obramowanie z granitowych płyt. Koszt 704,30 zł.

            Z naszej inicjatywy została wykonana płyta granitowa na grobie Państwa Kraś, a cały grób został pokryty płytą betonową. Państwo Kraś byli długoletnimi pracownikami zakładu zdrojowego „Iwonicz” Koszt 1800 zł sfinansowany został w części przez Uzdrowisko „Iwonicz SA”.

            Odnowiono historyczny obelisk w Iwoniczu-Zdroju, upamiętniający miejsce po pierwszej kaplicy zdrojowej. Koszt 2080 zł.

Odrestaurowano dwa historyczne nagrobki wykonane z piaskowca – ks. Karola Poprawskiego (1848-1878) długoletniego proboszcza parafii w Iwoniczu oraz Jana Wiśniewskiego – powstańca styczniowego. Koszt 13.000 zł.

            Wyremontowano krzyż metalowy i tablicę na grobie żołnierza radzieckiego na górze Winiarskiej, uporządkowano teren (w tym miejscu była przeprowadzona wycinka drzew). Mimo iż grób znajduje się w lesie, jest często odwiedzany przez turystów i kuracjuszy tam spacerujących. 

            Ustawiono przy pomniku rozstrzelanych żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w lesie Grabińskim słup drewniany z tablicą informacyjną o wydarzeniach, jakie rozegrały się w tym miejscu. Do tej pory prócz tablicy z nazwiskami pomordowanych, nie było żadnej informacji. Koszt 200 zł.

            W celu pozyskania funduszy na działalność statutową, zorganizowaliśmy trzy kiermasze pod amfiteatrem oraz przeprowadziliśmy dwie zbiórki pieniężne na terenie dwóch parafii. Łącznie zebraliśmy 3.153,81 zł.

            W listopadzie przeprowadziliśmy dwudniową kwestę na iwonickich cmentarzach. Wraz z członkami Stowarzyszenia kwestowali również uczniowie Gimnazjum z Iwonicza i Iwonicza-Zdroju. (łącznie 39 uczniów). Chętnych było więcej (były tworzone nawet listy rezerwowe ). Każdy z kwestujących otrzymał stosowne podziękowania w formie dyplomu. W kwestę włączyli się również mieszkańcy Iwonicza i Iwonicza-Zdroju. Zebrano 5.564,04 zł oraz 3,20 euro.

            Nasze Stowarzyszenie jest pozytywnie postrzegane przez mieszkańców, a co za tym idzie, niektóre prace wykonywane były po kosztach własnych przedsiębiorstw. Ma to również oddźwięk w organizowanych kwestach i zbiórkach. 

            Na złożony projekt w sierpniu pod nazwą „Aby umarli mogli żyć” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.483 zł.

Dotacja mogła być wykorzystana tylko na rozwój Stowarzyszenia. W związku  z tym została założona nowa profesjonalna strona internetowa, zakupiono drukarkę kolorową, baner, który będzie wykorzystywany w trakcie różnego rodzaju zbiórek i kwest oraz cztery wolnostojące gabloty. Gabloty zostały zamontowane na dwóch cmentarzach i przy dwóch iwonickich kościołach.

W gablotach prezentowana jest działalność naszego Stowarzyszenia.

            Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” wsparło finansowo OSP w Iwoniczu-Zdroju w druku kalendarzy strażackich na 2015 r. Nasze logo znajduje się na tych kalendarzach.

            Członkowie Zarządu brali czynny udział w uroczystościach rocznicowych, państwowych i patriotycznych.

            W miesiącu grudniu komisja konkursowa oceniła projekty przesłane na konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam” ogłoszony przez Bank Zachodni WBK. Nasze Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w wysokości 10.000 zł. Projekt dotyczy zagospodarowania terenu wokół pomnika pomordowanych w Lesie Grabińskim, wykonaniu drewnianej wiaty, ma również ułatwić dostęp do pomnika, a polega na wykonaniu schodów ziemnych wraz z poręczami.

            Kilkakrotnie ukazywały się artykuły o działaniach Stowarzyszenia na łamach „Podkarpacia”, w miesięczniku „Echo” oraz w gazetkach parafialnych.

            Bardzo dużą pomoc okazali nam członkowie OSP w Iwoniczu-Zdroju w pracach porządkowych przy pomnikach, przy ustawianiu gablot, przy oznakowaniach tras wiodących do pomników, użyczali nam nieodpłatnie swego sprzętu. Zawsze byli chętni do pomocy, za co im serdecznie dziękujemy.

            W 2014 roku współpracowaliśmy z proboszczami naszych parafii. Współpraca układała się wzorowo. Liczymy iż w 2015 roku będzie podobnie.

            Nasze działania realizowane są wyłącznie z datków i darowizn oraz ze składek członkowskich. W tym miejscu pragnę podziękować jednemu z sympatyków naszego Stowarzyszenia, który ofiarował na remont pomników kwotę 6000 zł. Jak do tej pory była to najwyższa kwota która została podarowana na działalność Stowarzyszenia.

            Na dzień 31.12.2014 r. deklarację członkowską złożyło 20 osób.

 

Iwonicz-Zdrój, 12 luty 2015 r.

Sprawozdanie zamieścił: Marek Bliżycki 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.