Stanisław Studencki – historia modernizacji nagrobka

Działania związane z próbami modernizacji nagrobka malarza-batalisty Stanisława Studenckiego mają w Stowarzyszeniu swoją dosyć długą historię. Pierwszy artykuł w tej sprawie pojawił się na naszej stronie internetowej już 6 marca 2015 roku i można go przeczytać TUTAJ. Pomysł stworzenia trwałego pomnika w miejsce zaniedbanego i bardzo skromnego grobu ziemnego nie spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców Iwonicza. Najstarsi mieszkańcy pamiętali, że artysta był typem lekkoducha, który podobno nie stronił od alkoholu. Zarząd Stowarzyszenia podjął próby nawiązania kontaktu z rodziną Miecugowów (Jadwiga Studencka, siostra Stanisława Studenckiego wyszła za mąż za Eugeniusza Miecugowa, przyjaciela hrabiów Załuskich, była matką dziennikarza i pisarza Bruno Miecugowa i babką zmarłego niedawno dziennikarza Grzegorza Miecugowa), licząc na ich zaangażowanie w modernizację nagrobka. Niestety podjęte próby nie przyniosły efektów.
Poniżej wygląd nagrobka przed modernizacją.

W 2017 roku Zarząd postanowił postawić nowy pomnik na grobie artysty mając świadomość, że Stanisława Studenckiego broni jego twórczość artystyczna, liczne obrazy o tematyce patriotycznej, szarże ułańskie, i zafascynowanie marszałkiem Józefem Piłsudskim, wyraźnie widoczne w jego twórczości. Uznaliśmy, że postać ważna dla polskiej kultury powinna mieć pomnik podkreślający rodzaj uprawianej twórczości. Wykonanie pomnika zlecono iwonickiemu zakładowi kamieniarskiemu Pana Daniela Akslara, który bardzo dobrze wywiązał się z powierzonego zadania.

Dodatkowe informacje na temat modernizacji pomnika można przeczytać TUTAJ.

Wszyscy zainteresowani, życiorys Stanisława Studenckiego znajdą TUTAJ

Poniżej przykłady malarskiej twórczości Stanisława Studenckiego.

Tekst i zdjęcia Marek Bliżycki