Walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” – film z zebrania

W dniu 28 stycznia 2017 roku odbyło się walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.

Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj, zastępca burmistrza Pan Jacek Rygiel oraz przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Sowiński.

Zebranie prowadził Pan Mariusz Włodarczyk.

Prezes Stowarzyszenia Pan Rajmund Boczar złożył sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz przedstawił plan pracy na rok 2017. 

Po przedstawieniu sprawozdania z pracy Zarządu prezes Rajmund Boczar poprosił zgromadzonych o powstanie i odczytał uchwałę Zarządu nadającą godność honorowego członka Stowarzyszenia, którą otrzymali, burmistrz Witold Kocaj i zastępca burmistrza Jacek Rygiel. Prezes wręczył obu uhonorowanym okolicznościowe akty nadania zawierające podziękowanie za wspieranie Stowarzyszenia w jego działaniach. Prezes podziękował również Markowi Bliżyckiemu i Kazimierzowi Deręgowi za ofiarne zaangażowanie w realizację statutowych działań Stowarzyszenia i wręczył stosowne akty podziękowań. Burmistrzowie w krótkich wystąpieniach podziękowali za to nieoczekiwane dla nich wyróżnienie.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Pan Jan Kindelski.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Pan Marek Ryniak.

Walne Zgromadzenie podjęło, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwałę w sprawie odwołania Pana Kazimierza Twaroga z funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia.

Następnie prezes przedstawił projekt planu pracy na 2017 rok.

W kolejnym punkcie zebrania wiceprezes Marek Bliżycki przedstawił propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia. Konieczność ich wprowadzenia uzasadnił trzema przesłankami: obowiązkiem dostosowania statutu do zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą Prawo o stowarzyszeniach; doświadczeniami czterech lat działalności Stowarzyszenia oraz potrzebą nadania Statutowi formy prawnej wynikającej z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Wiceprezes uzasadnił, że zakres zmian merytorycznych nie jest duży ale wprowadzenie paragrafów i ustępów zmienia strukturę dokumentu, zatem konieczne jest przedstawienie w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego Statutu. Następnie omówił projektowane zmiany, a zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się z projektem nowego Statutu.

W dyskusji nad działalnością, planem pracy Stowarzyszenia i projektem zmian w Statucie wzięli udział członkowie i zaproszeni goście. Pojawiło się wiele ciekawych wątków, które warto rozważyć, ponieważ mieszczą się w idei przewodniej Stowarzyszenia zawartej w słowach „Ocalić od zapomnienia”, trzeba jednak znaleźć dla nich źródła finansowania.


Walne Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Również jednomyślnie przyjęto plan pracy Stowarzyszenia na bieżący rok dając Zarządowi prawo wprowadzania zmian zależnych od aktualnego stanu finansów.

W dyskusji nad projektem Statutu zgłoszono wnioski o wprowadzenie niewielkich zmian w zapisach i w tej wersji projekt Statutu został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

W trakcie zebrania uczestnicy częstowali się wspaniałymi wypiekami przygotowanymi na tę okazję przez Panią Marię Szczepanik.

Tekst: Marek Bliżycki, zdjęcia: Marek Bliżycki i Dorota Świstak

Sprawozdanie filmowe z Walnego Zgromadzenia Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” – styczeń 2017 – FILM Z ZEBRANIA

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.