Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

W dniu 18 marca 2023 roku w sali kultury w iwonickiej remizie OSP odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.

Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością zastępca burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Jacek Rygiel, skarbnik Gminy Pani Maria Rajchel oraz dyrektor ZGK Pan Dawid Rygiel. Przewodniczenie zgromadzeniu, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Rajmunda Boczara, członkowie powierzyli wiceprezesowi Markowi Bliżyckiemu.

Podsumowanie pracy Stowarzyszenia rozdzielone zostało na dwa obszary czasowe. Najpierw Prezes Stowarzyszenia złożył sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok, skarbnik Pan Marek Rygiel przedstawił sprawozdanie finansowe, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Ryniak zaprezentował sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za okres minionego roku stawiając wniosek o udzielenie absolutorium. Ze sprawozdań wyłonił się obraz efektywnej pracy Stowarzyszenia, które m.in. odrestaurowało 3 pomniki, wykonało tablicę informacyjną przed wejściem do Lasu Grabińskiego oraz doprowadziło do rewaloryzacji otoczenia pomnika zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim. Jednomyślne udzielenie absolutorium było potwierdzeniem efektywnej pracy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Po udzieleniu absolutorium prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zaproponowanej przez Zarząd w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Pani Marii Rajchel za pomoc i wsparcie w pracach na rzecz Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta jednomyślnie a wręczeniu okolicznościowego grawertonu towarzyszyły brawa ze strony zgromadzonych. Prezes wręczył również okolicznościowe statuetki zastępcy burmistrza Panu Jackowi Ryglowi i dyrektorowi ZGK Panu Dawidowi Ryglowi w podziękowaniu za życzliwość, pomoc i wsparcie w pracach Stowarzyszenia. Statuetka dla Burmistrza Pana Witold Kocaj zostanie wręczona wyróżnionemu przy innej stosownej okoliczności.

Ponieważ w styczniu bieżącego roku upłynęło 10 lat od chwili powołania Stowarzyszenia, to zgodnie ze Statutem zaszła konieczność dokonania wyboru władz na kolejną 5-letnią kadencję. Wcześniej jednak Prezes Rajmund Boczar podsumował całość prac zrealizowanych przez Stowarzyszenie w okresie drugiej 5-letniej kadencji, skarbnik przedstawił rozliczenie finansowe z tego okresu, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej ocenił pozytywnie sytuację prawną i organizacyjną Stowarzyszenia.

Przewodniczący zaprosił wszystkich uczestników i gości Zgromadzenia do dyskusji nad sprawozdaniami. W ożywionej dyskusji pojawiły się wątki ukazujące sukcesy i niepowodzenia w staraniach o uzyskanie dofinansowań do planowanych prac oraz problemy ze znalezieniem odpowiedzialnych wykonawców. Padły też propozycje rozwiązań skrzętnie notowane przez Komisję Uchwał i Wniosków.
Miłym akcentem po zakończeniu dyskusji podsumowującej minioną kadencję było wręczenie Prezesowi Rajmundowi Boczarowi przez wiceprezesa Marka Bliżyckiego, w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, statuetki z podziękowaniami za 10-letnie efektywne przewodzenie Stowarzyszeniu.

 

Ogłoszenie wyników wyborów Następnie przewodniczący obrad zarządził wybory prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Komisja Skrutacyjna bardzo sprawnie notowała padające z sali kandydatury, przygotowywała karty do kolejnych głosowań, przeprowadzała głosowania, a następnie liczyła głosy. W przerwach na przygotowanie kart i liczenie głosów trwała żywa dyskusja programowa wytyczająca kierunki pracy Stowarzyszenia w kolejnej 5-letniej kadencji. Dyskusja została przerwana gorącym posiłkiem i po tym poczęstunku była kontynuowana. Pojawiło się wiele ciekawych propozycji, które warto rozważyć, ponieważ mieszczą się w idei przewodniej Stowarzyszenia zawartej w słowach „Ocalić od zapomnienia”.

 

W wyniku wyborów został ustalony następujący skład władz Stowarzyszenia:

ZARZĄD

Rajmund Boczar        – prezes

Marek Bliżycki           – wiceprezes

Kazimierz Deręg        – wiceprezes

 

Andrzej Jakubczyk     – sekretarz

Marek Rygiel              – skarbnik

 KOMISJA REWIZYJNA

Marek Ryniak             – przewodniczący

Teresa Kielar              – członek

Józef Such                  – członek

Po ukonstytuowaniu się władz, Komisja Uchwał i Wniosków sformułowała wnioski do dalszej pracy, jednomyślnie przyjęte przez zgromadzenie, które dało Zarządowi prawo wprowadzania zmian w planach działania zależnie od aktualnego stanu finansów. 

Zarząd bardzo gorąco dziękuje członkom Stowarzyszenia i zaproszonym gościom za aktywne uczestnictwo w dyskusjach i za cierpliwość wykazaną podczas niezbędnych działań organizacyjnych związanych z wyborami.

Zarząd równie gorąco dziękuje Prezesowi OSP w Iwoniczu druhowi Januszowi Litwinowi za profesjonalne przygotowanie sali kultury do obrad i obsługę techniczną podczas trwania zebrania.

 

 

 

Tekst: Marek Bliżycki, zdjęcia: Alicja Bliżycka i Dorota Świstak

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.