Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

W dniu 12 lutego 2016 roku odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.

Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj, wiceburmistrz Pan Jacek Rygiel, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Sowiński, skarbnik Gminy Pan Janusz Turek oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Zbigniew Kucharski.

Zebranie prowadził Pan Mariusz Włodarczyk.

Prezes Stowarzyszenia Pan Rajmund Boczar złożył sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok oraz przedstawił plan pracy na rok 2016. (Oba dokumenty zostaną zaprezentowane w osobnych komunikatach.)

DSC_0244 DSC_0242 DSC_0249

Sprawozdanie finansowe w imieniu skarbnika przedstawił Pan Kazimierz Deręg.

DSC_0255 DSC_0257 DSC_0259

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Pan Marek Ryniak.

DSC_0260

Jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji walne zgromadzenie podjęło dwie uchwały. Jedną w sprawie odwołania Pana Bogdana Szczepanika ze składu Komisji Rewizyjnej na jego prośbę, a drugą w sprawie powołania do składu Komisji Pani Teresy Kielar.

DSC_0263

W ożywionej dyskusji nad działalnością i planem pracy Stowarzyszenia wzięli udział członkowie i zaproszeni goście. Pojawiło się wiele ciekawych wątków i propozycji prac, które warto rozważyć, ponieważ mieszczą się w idei przewodniej Stowarzyszenia zawartej w słowach „Ocalić od zapomnienia”, trzeba jednak znaleźć dla nich źródła finansowania.

DSC_0266 DSC_0267 DSC_0270 DSC_0271 DSC_0273
Omówiono również realizację projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” obejmującego szeroko pojętą renowację cmentarza ofiar cholery, na realizację którego Stowarzyszenie otrzymało od Banku Zachodniego WBK grant w wysokości 10.000 zł. Doceniając bardzo szeroki zakres pracy wykonanej przez Panią Zofię Jakubowicz podczas tłumaczenia z łaciny wpisów w XIX-wiecznych księgach zmarłych i tworzenia list ofiar trzech epidemii cholery, które nawiedziły Iwonicz, Prezes wraz z podziękowaniami wręczył Pani Zofii dyplom uznania i drobny upominek.

DSC_0250 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0232

Przy tej samej okazji niżej podpisany (bardzo mile zaskoczony) otrzymał z rąk Prezesa wspaniałą rzeźbę w podziękowaniu za całokształt prac związanych z tworzeniem dokumentacji wygranych projektów konkursowych.

Walne zgromadzenie członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Również jednomyślnie przyjęto plan pracy Stowarzyszenia na bieżący rok pozostawiając sobie możliwość wprowadzania zadań, o których była mowa podczas dyskusji, w miarę pojawiania się dodatkowego wsparcia finansowego.

W trakcie zebrania uczestnicy częstowali się wspaniałymi wypiekami przygotowanymi na tę okazję przez Panią Marię Szczepanik.

 Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

 

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.