Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 LUTEGO 2014 R.
W REMIZIE W IWONICZU-ZDROJU O GODZ. 17.00

Porządek zebrania:
l. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok
6. Sprawozdanie finansowe za okres od 04.2013 do 31.12.2013
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
8. Projekt planu pracy na 2014 rok
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
– Udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
– Zatwierdzenie planu pracy
– Ustalenie wysokości składek członkowskich
11. Zamknięcie obrad
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na zebranie sprawozdawcze wszystkich sympatyków oraz osoby chętne do współpracy z Iwonickim Stowarzyszeniem „Ocalić od zapomnienia”.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.