Wiśniewski Jan

(1833 – 1910)

POWSTANIEC STYCZNIOWY

 

Urodził się w 1833 r. Był uczestnikiem powstania styczniowego 1863 – 64 r. Po jego upadku, by uniknąć prześladowań ze strony władz carskich, przekroczył granicę oddzielającą zabór rosyjski od austriackiego. Osiadł w Iwoniczu, w którym mieszkał aż do śmierci. Zmarł 29 maja 1910 r. i został pochowany na iwonickim cmentarzu.

Na płycie nagrobnej znajduje się epitafium:

„Serce twe ojcze, co kochało Boga

i za Ojczyznę rwało się do boju

niezapomniana dusza święta, droga

niechaj w wieczności zażywa pokoju.”

 

Kochanemu Ojcu – syn ksiądz Henryk

 

Jego grób został w 2014 roku odrestaurowany staraniem Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.